• ປູກຜັກ ກິດຈະກຳທີ່ຫຼາຍໂຮງຮຽນຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ

ໂດຍ: Admin Mahason 09 ພະຈິກ 2017 (11.20 ນ.) Read : 3,044

     ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີມທາງຄູອາຈານຢູ່ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີຊີ້ນໍານັກຮຽນໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດສວນຜັກ ເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນ. 

     ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບທີ່ຫຼາຍໂຮງຮຽນຄວນນໍາໄປປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກະສິກໍາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເພາະມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາໃນອະນາຄົດ ແລະເອົາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ເປົ່າວ່າງໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນບຸກເບີກເປັນສວນຜັກທີ່ຂຽວງາມເປັນລະບຽບ ເຊິ່ງນ້ອງໆທຸກຄົນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ເພາະນອກຈະທຸກຄົນຈະນໍາເອົາໄປເປປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງສາມາດຂາຍເປັນລາຍໄດ້ກອງກາງເຂົ້າສູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ນໍາອີກ. 

     ທ່ານ ອາຈານ ສົມຈິດ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໄດ້ມີກິດຈະກໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນຍາມເລີກຮຽນ ໃນແຕ່ລະມື້ພວກເຂົາກໍຈະລົງສວນເພື່ອທໍາການບົວລະບັດ, ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະຫຼົກຫຍ້າ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄູປະຈໍາຫ້ອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ. ກິດຈະກໍາການປູກຜັກເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ. ສົກຮຽນໜຶ່ງສາມາດປູກຜັກໄດ້ເຖິງ 4-5 ຊຸດ ຜົນຜະລິດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຂາຍເຂົ້າເຮືອນຄົວຂອງໂຮງຮຽນ ແລະໄດ້ນໍາເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນມາເປັນເງິນຄັງຫ້ອງ ເພື່ອໝູນໃຊ້ໃນເວລາຈໍາເປັນ. ສິ່ງທີ່ດີໄປກວ່ານັ້ນກໍຄືຜັກດັ່ງກ່າວເປັນຜັກທີ່ພວກເຂົາປູກ ແລະບໍລິໂພກເອງ 

     ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າປອດໄພບໍ່ມີສານເຄມີປົນເປື້ອນ. ເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນວິຊາກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະອາໄສຊ່ວງເວລາທີ່ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະຜົນຕອບຮັບທີ່ໄດ້ມາກໍຖືວ່າດີເກີນຄາດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດກິດຈະກໍາດີໆນີ້ຕໍ່ໄປ ແລະຢາກແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນອື່ນໆທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກລອງເອົາໄປນໍາໃຊ້ເບິ່ງ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າຜົນລັບຈະອອກມາແນວໃດ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ