ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01/01/2018 ເປັນຕົ້ນໄປຜູ້ທີ່ຈະນຳພາຫະນະເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງລົດ ຕ້ອງໄດ້ມີໃບມອບສິດ ຈາກເຈົ້າຂອງລົດ
ຈະເລີ່ມເປີດທົດລອງບໍລິການລົດເມສາຍໃໝ່ ສາຍ ສູນການຄ້າລາວ ໄອເຕັກ - ຕະຫລາດເຊົ້າ
ຈຳໂບ້ເສຍຫຼັກລົງຊົນນະປະທານບາດເຈັບ 4, ແມ່ມານ1
ແຈ້ງການປິດເສັ່ນທາງໃນໄລຍະວັນທີ 13-14 ພະຈິກນີ້
ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນ ວອນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງແກ້ໄຂ
ກະຊວງພະລັງງານ ບອກວ່າ: ປີ 2020 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 100 ແຫ່ງ
ກະຊວງພະລັງງານເປີດເຜີຍ! ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ຈະປິດການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2020.
ໃກ້ເປັນຈິງ!ລາວເຊັນຈົດໝາຍນຳສົ່ງຮ່າງຄຳຮ້ອງ ສະເໜີເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3
30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວ໋າ?