• ລັດຖະບານຊີ້ແຈງ! ຈະບໍ່ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດມາຊຳລະບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະເດັດຂາດ

ໂດຍ: Admin Mahason 07 ມິຖຸນາ 2019 (10.16 ນ.) Read : 645

     ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 7ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີVIII ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນານີ້, ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ບັນຫາຫນີ້ສິນສາທາລະນະວ່າ: ບັນຫານີ້ແມ່ນໄດ້ແກ່ຍາວມາດົນ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບສູງສົມຄວນກວ່າ 60% ຂອງ GDP ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມລັດ ຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊໍາລະຫນີ້ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ສ່ວນຫນີ້ການລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນໄດ້ມີຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໂດຍການອ່ວຍຫນີ້ສາມແຈ, ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານປົກກະຕິ ເພື່ອຊໍາລະຫນີ້ການລົງທຶນ ເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຫນີ້ສິນໄດ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ.
     ພ້ອມທັງມີນະໂຍບາຍຈໍາກັດໃນການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໂຄງການທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະມີການກວດກາຄືນມູນຄ່າຂອງໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ສະ ເພາະການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ໃນປີນີ້ລັດຖະບານຈະບໍ່ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດມາຊໍາລະ, ແຕ່ຈະຫັນການລະດົມພາຍໃນເພື່ອຊໍາລະແທນ.
     ຮອດປີ 2020ໃຫ້ເອົາລາຍຮັບທັບລາຍຈ່າຍຫມາຍຄວາມວ່າຮັບເທົ່າໃດຂຶ້ນແຜນຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຮອດປີ 2021-2022 ລາຍຮັບພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ມີການບຸກບືນຂຶ້ນ, ຊຶ່ງໃນ 2-3 ປີຕໍ່ຫນ້າຫນີ້ສິນຂອງພວກເຮົາຍັງຈະກົດດັນຢູ່.
     ການຄໍ້າປະກັນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດເອກະຊົນ ຂອງລັດຄໍ້າປະກັນ ສໍາລັບງົບປະມານລັດຄໍ້າປະ ກັນກໍ່ຍັງຄໍ້າປະກັນຢູ່, ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງຊໍາລະໄດ້ປົກກະຕິຫນີ້ຂອງລັດວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ທັນຮອດໄລຍະການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ເປັນໃນໄລຍະການກູ້ຢືນເບື້ອງຕົ້ນຍັງປອດດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊໍາລະຕົ້ນທຶນເທື່ອສໍາລັບການກູ້ໃຫມ່ໃນໂຄງການຕ່າງໆກໍຄືກັນຈະໄດ້ເບິ່ງຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຂອງໂຄງການກໍຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກູ້ຢືມ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ