• ບໍລິຄຳໄຊ ສັ່ງໃຫ້ໂຮງງານແຮ່ມ ເລັ່ງແກ້ບັນຫານໍ້າເປື້ອນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 22 ພຶດສະພາ 2019 (16.08 ນ.) Read : 223

 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກໍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2019 ຜ່ານມາ,ພ້ອມທັງໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າມອບໃຫ້ໂຮງງານສະກັດຝຸ່ນເຄືອນແຮ່ມຈັນສ່ອງຟ້າຈຳກັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດໃນການເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ໂດຍມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການປະຕິບັດງານໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ໂດຍຂໍ້ມູນປີດເຜີຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ຮູ້ຕໍ່ທີມຂ່າວພວກເຮົາໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາວ່າ: ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວ ດລ້ອມຈາກການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານສະກັດຝຸ່ນເຄືອແຮ່ມຈັນສ່ອງຟ້າ ຈຳກັດ ຢູ່ບ້ານທ່າສີ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໂດຍເປົ້າໝາຍເພື່ອຫາລືຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນຫານໍ້າເປື້ອນ, ບັນກາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຄືອແຮ່ມຈາກການ

ດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານ, ເນື່ອງຈາກການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນລະດູຝົນເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າເປື້ອນຈາກອ່າງບຳບັດຂອງໂຮງງານລົ້ນໄຫຼລົງສູ່ສາຍຫ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຮງງານ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນດ້ານລະບົບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຍັງເປັນແບບປະຖົມປະຖານ, ສ່ວນປະລິມານເສດເຄືອແຮ່ມມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຖີ້ມຊະຊາຍຕາມບໍລິເວນໂຮງງານ, ພ້ອມນັ້ນຜູ້ປະກອບການຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການເຮັດບົດບັນທຶກມາແລ້ວ.

ຜ່ານການປະຊຸມປຶກສາຫາລືແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ໂຮງງານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດໃນໜ້າວຽກທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ສ່ວນໜ້າວຽກອັນຮີບດ່ວນຕ້ອງເລັ່ງ ແກ້ໄຂ ແລະໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປະຕິບັດ ແມ່ນການຂຸດຂຸມຝັງເສດແຮ່ມດ້ວຍການຖົມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍສຳເລັດພາຍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ພ້ອມນັ້ນຍັງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຮັດຄັນຄູອ້ອມບໍລິເວນໂຮງງານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານໄຫຼລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ,ນອກຈາກນັ້ນ ພຊສ ຍັງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງແກ້ໄຂບັນຫາປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານສະກັດຝຸ່ນເຄືອແຮ່ມຈັນສ່ອງຟ້າ ຈຳກັດ ເຂດບ້ານທ່າສີ-ນາກຸນ ເມືອງບໍລິຄັນ ສະບັບເລກທີ 1073/ພຊສ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019, ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 5 ທ່ານ, ພ້ອມມອບໃຫ້ຄະນະລົງຕິດຕາມການແກ້ໄຂໂດຍໃຫ້ປະສານສົມທົບຂະແໜງການ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ກຳນົດມາດຕະການຕ່າງໆໃນດ້ານກົດໝາຍຫຼັກການລວມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຕາມແຜນການ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ