• ການນຳ ສະຫວັນນະເຂດ ລົງຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊລະນອງ 1

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 29 ເມສາ 2019 (15.42 ນ.) Read : 274

ໃນອາທິດຜ່ານມາ ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ທັງເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊລະນອງ 1 ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນສອງບ້ານ ຄື: ບ້ານຫຼອຍນ້ຳ ແລະ ບ້ານລະເບົານ້ຳ ໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ກຳນົດ.

ອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊລະນອງ 1 ທີ່ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.493 ເຮັກຕາ ນອນໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດົງພູວຽງ, ເປັນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງເມືອງນອງ 1.925 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງພີນ 568 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມພາຍຫຼັງປິດປະຕູນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຈະມີລະດັບນໍ້າປົກກະຕິ 215 ແມັດ, ສູງສຸດ 219 ແມັດ ແລະ ຕໍ່າສຸດ 209 ແມັດ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງກະແສໄຟຟ້າ 70 ເມກາວັດ.

ສ່ວນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ໜ້າຕ່າງໆແຕ່ 20 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ ໄດ້ທ້ອນໂຮມບັນດາໄມ້ຕ່າງໆຢູ່ສະໜາມ 2 ມີທັງໝົດ 9.818 ທ່ອນ. ໃນນີ້, ໄດ້ວັດແທກຈັດສັນຄຸນນະພາບໄມ້ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງ 4.571 ທ່ອນ ມີບໍລິມາດ 4.441 ກວ່າແມັດກ້ອນ, ວັດແທກຕິດຊັ່ງໄມ້ຕິ້ວ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ 500 ໂຕນ, ໜ້າໄມ້ແຕ່ 14 ຊັງຕີແມັດລົງມາ ມີ 1.000 ໂຕນ, 15 – 19 ຊັງຕີແມັດ ມີ 1.500ໂຕນ, ຕິດຊັ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະເພດເຄືອແຫ້ມ ແລະ ເຄືອໄສ້ຊ້າງໄດ້ 100 ໂຕນ.

ຈາກການຕິດຕາມກວດກາໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 2 ແລ້ວ ທ່ານຍັງສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປສຳຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນບ້ານຈັດສັນທັງສອງບ້ານ ແລະ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງໃຫ້ຖືກຕາມແບບ ແລະ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຖານທີ່ກຳນົດ ກ່ອນທີ່ຈະກະກຽມຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນບ້ານຫຼອຍນ້ຳ ແລະ ບ້ານລະເບົານ້ຳ ໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2019 ນີ້.

 


ທີ່ມາ: ສະຫວັນພັດທະນາ ຂ່າວ / Savanhphuttana News
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ