• ກອງປະຊຸມການເຜີຍແຜ່ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 04 ມີນາ 2019 (10.51 ນ.) Read : 196

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສງບູນ ຮອງລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ມີພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ. 
      ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ພູວຽງ ເຫງົ້າພາສີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ນີ້ກໍ່ເພື່ອເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 118/ລບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະການ ເຄື່ອນໄຫວເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ2016 ພາກທີ IV ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຂສພ ແລ້ວ, ມີທັງໝົດ 12 ເຂດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ. ໃນເມື່ອກ່ອນການຄຸ້ມຄອງ ຂສພ ແມ່ນໄດ້ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009, ດຳລັດເລກທີ 443/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2010, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມຂອງການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ ແລະຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສະບັບເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2015 ແລະສັນຍາພັດທະນາຂອງແຕ່ລະເຂດ, ນິຕິກຳສະເພາະບາງເຂດ ແລະກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ.


ທີ່ມາ: ສະຫວັນພັດທະນາ ຂ່າວ / Savanhphuttana News
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ