• ປີ 2019 ນີ້ລັດຈະໃຊ້ງົບກ່ວາ 600 ຕື້ກີບ ບູລະນະທາງຫລວງ 18 ເສັ້ນ

ໂດຍ: Admin Mahason 12 ກຸມພາ 2019 (09.59 ນ.) Read : 1,614

     ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແລະ ວຽກສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແບບກໍານົດເວລາທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.
     ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານຂົວ-ທາງ ນອກຈາກຈະສຸມໃສ່ໃນການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວ-ທາງທີ່ເປັນວຽກຈຸດສຸມຂອງກະຊວງແລ້ວ ການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງປະກອບມີທາງ ແລະ ຂົວ ກໍແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ກະຊວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຜົນສໍາເລັດໃນປີຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕື້ນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊກອງ, ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເລກທີ 21 ແຕ່ຜາເມືອງ-ທາງ 1 D ບ້ານທ່າສີ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16 A ປາກຊ່ອງ-ຫຼັກ 52 ແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບີ 4 ແຕ່ພູຫົວຊ້າງ-ບ້ານອ່າວໃຕ້ ເມືອງ ອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16 B ເຊກອງ-ດາກຈຶງ ຊ່ວງ 96,6 ກິໂລແມັດ.
     ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງເລກ 6 A+6 B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB12) ສະເພາະທາງ 6 B ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 100%, ທາງ 6 A ປະຕິບັດໄດ້ 98% ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນໍ້່າໂສຍ ປະຕິບັດໄດ້ 53,14%, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງຂະແໜງຂົວທາງ 61,61%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 3 ແຍກນາຊາງ-ທົ່ງທູ ແລະ ເທດສະບານ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 98,08%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງທ່າເຫຼົ້າ-ຊໍາໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 96,17%, ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ KFW (RIP VI) ມີທັງໝົດ 3 ສັນຍາຄື: ສັນຍາທີ 1 ທາງເບີ 3.6910 ແຕ່ແຍກ 15B-ບ້ານອາສົກ ປະຕິບັດໄດ້ 48%, ສັນຍາທີ 2 ທາງເບີ 5.7226 ແຕ່ແຍກ 15B-ບ້ານຕຸ້ມລີຂາວ ປະຕິບັດໄດ້ 100% ແລະ ສັນຍາທີ 3 ທາງເບີ 5.7264 ແຕ່ບ້ານກັງ-ບ້ານຈໍລະວຽງ ປະຕິບັດໄດ້ 100%; ນອກນີ້, ຍັງສາມາດປະຢັດເງິນໄປກໍ່ສ້າງທາງເພີ່ມອີກ 4 ສັນຍາຍາວ 16,3 ກິໂລແມັດ; ປັດຈຸບັນ, ວຽກເພີ່ມດັ່ງກ່າວຄືບໜ້າ 69% ສະເລ່ຍແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ 83%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ ຊ່ວງທີ 1 ປະຕິບັດໄດ້ 86% ແລະ ຊ່ວງທີປະຕິບັດໄດ້ 91,58%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ 2 ແຫ່ງຕາມທາງເລກ 9 ໂດຍທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານຍີປຸ່ນປະຕິບັດໄດ້ 75,13%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16 B ດາກຈຶງ-ຫວຽດນາມ ຊ່ວງ 21 ກິໂລແມັດ ປະຕິບັດໄດ້ 81,47% ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.
     ນອກຈາກວຽກງານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແບບເປັນກໍານົດ ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 130 ສັນຍາ ຂຶ້ນກັບ 25 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 596,99 ຕື້ກີບ, ກໍານົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ 5 ເດືອນ ຮອດທ້າຍເດືອນທັນວາ ສະເລ່ຍຄວາມຄືບ ໜ້າທັງໝົດໄດ້ 97,19%; ນອກຈາກນີ້, ໃນການສ້ອມແປງທາງຫຼວງ ຍັງມີໜ້າວຽກສ້ອມແປງດ້ວຍແຮງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງ ຕາມ
ປົກກະຕິດ້ວຍແຮງປະຊາຊົນເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຕິດ ຕາມການປະຕິບັດສັນຍາຂອງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ປະຊາຊົນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະ ຕອນທາງ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໝົດທຸກ ໜ້າວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ, ມີພຽງໜ້າວຽກຖາງຫຍ້າບໍລິເວນສອງຂ້າງທາງທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
     ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງ ຕາມປົກກະຕິດ້ວຍແຮງປະຊາຊົນ 4 ສັນຍາທີ່ທົດລອງ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນຍ້ອນ ການເປ່ເພຂອງທາງເກີນ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ຂາດການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາຈາກ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການສະໜອງງົບປະມານຂອງກອງທຶນທາງໃຫ້ແກ່ວຽກບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງຕາມປົກກະຕິດ້ວຍແຮງງານປະຊາຊົນຍັງຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຮັບຜິດຊອບບໍ່ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ.
     ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ທາງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ພິເສດ ບັນດາ ໂຄງການທີ່ໃກ້ຈະສໍາເລັດ ເຊັ່ນ: ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ-ທົ່ງທູ້ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຊໍາໃຕ້, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງທ່າເຫຼົ້າ-ຊໍາໃຕ້, ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ KFW (RIP VI), ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16 B ດາກຈຶງ-ຫວຽດນາມ ຊ່ວງ 21 ກິໂລແມັດ ແລະອື່ນໆ; ນອກນີ້, ຍັງຈະປະຕິບັດວຽກບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການ ສັນຈອນບໍ່ຕິດຂາດ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດການບູລະນະທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 18 ເສັ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 26 ໂຄງການ 120 ສັນຍາ ທີ່ມີມູນຄ່າສ້ອມແປງ 605,09 ຕື້ກີບ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນປີ 2019 ນີ້.

ທີ່ມາ: ນສພ ຄວາມສະຫງົບ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ