• ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ທຸກຊໍ້າເຖົ້າ

ໂດຍ: 21 ພະຈິກ 2017 (10.30 ນ.) Read : 3,658

ໄວເດັກ-ໄວລຸ້ນຄືຊ່ວງເວລາສຶກສາຫາຄວາມຮູ້, ໄວໜຸ່ມສາວ-ໄວກາງຄົນຄືໄວສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ ແລະໄວຊະລາຄືໄວພັກຜ່ອນ ກຣາຟຂອງຊີວິດມະນຸດບໍ່ມີຫຍັງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເລີຍ ແຕ່ກໍມີຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄວນຈະເປັນ ໂດຍສະເພາະຕອນບັ້ນປາຍຊີວິດແທນທີ່ຈະພັກຜ່ອນຫຍ່ອນໃຈໃຫ້ມີຄວາມສຸກກັບລູກຫຼານ ຊ້ຳພັດຕ້ອງປະເຊີນຄວາມລຳບາກໜັກໜ່ວງກວ່າເກົ່າ ແລະທີ່ໜ້າສະຫຼົດຄືບາງຄົນຕ້ອງສິ້ນລົມລາໂລກໄປຢ່າງດຽວດາຍ. ອານິດຈັງ! ດ້ວຍເຫດອັນໃດທີ່ຊັກນຳໃຫ້ ທຸກຊ້ຳເຖົ້າ?

1. ຂາດການວາງແຜນດ້ານການເງິນຢ່າງຮອບຄອບ: ໃນໄວເຮັດວຽກທ່ານປະກອບອາຊີບແບບຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ, ຫາຊໍ່າໃດຈ່າຍຊໍ່ານັ້ນ ແຕ່ລະເດືອນຕ້ອງມານັ່ງລຸ້ນວ່າ ເດືອນນີ້ຈະລອດຫຼືບໍ່ ພຶດຕິກຳແນວນີ້ ບັ້ນປາຍຊີວິດທຸກແນ່ນອນ! ວິທາງແກ້ໄຂດຽວກໍຄືພະຍາຍາມຫັກແບ່ງລາຍໄດ້ມາເປັນເງິນທ້ອນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼືເປັນຫຼັກຄ້ຳປະກັນແກ່ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວທັງໃນໄລຍະສັ້ນ-ໄລຍະຍາວ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເຮົາຈະມີຕົ້ນທຶນຊີວິດແຕກຕ່າງກັນ ຫາກພະຍາຍາມດິ້ນຮົນສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ, ຊອກຫາໂອກາດໃຫ້ກັບຕົນເອງ ຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າຈະບໍ່ມີມື້ທຸກຕາຍ.

2. ສຸຂະພາບຊຸດໂຊມ: ຕົນເອງ ຫຼືຄົນໃນຄອບຄົວເຈັບປ່ວຍເປັນພະຍາດ ເຊັ່ນ ມະເຮັງ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ... ເຊິ່ງປັນພະຍາດທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄ່າປິ່ນປົວສູງ ບາງຄົນຈົນຈໍາຕ້ອງຂາຍມູນຂາຍມັງມາປິ່ນປົວເອົາກັນກໍມີ ແນ່ນອນສະພາບການເງິນກໍຄົງຊຸດໂຊມໄປບໍ່ໜ້ອຍກວ່າສຸຂະພາບ. ຫາກທ່ານບໍ່ຢາກປະສົບບັນຫານີ້ໃນຍາມແກ່ຊະລາ ຫຼືເຈັບປ່ວຍກ່ອນໄວອັນຄວນກໍຈົ່ງໝັ່ນດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຕັ້ງແຕ່ຍາມໜຸ່ມແໜ້ນ ຢ່າປະໝາດເລື່ອງສຸຂະພາບເດັດຂາດ.

3. ມີລູກເທວະດາ: ລູກຊາຍບາງຄົນລ້າງຜານຄອບຄົວ, ຂູດຮີດເອົາຊັບສິນພໍ່ແມ່ໄປມົ້ວສຸມອະບາຍະມຸກ, ລູກສາວບາງຄົນມານທາງ ຫອບລູກນ້ອຍມາຖິ້ມໃຫ້ພໍ່ແມ່ລ້ຽງ ໂດຍບໍ່ກັບມາສົນໃຈໄຍດີ ແທນທີມີລູກເຕົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກິນເຫື່ອກິນແຮງຕອນແກ່ເຖົ້າ ມັນຊ້ຳພັດເຮັດໃຫ້ທຸກ...ທຸກທັງກາຍ ແລະໃຈ. ສະນັ້ນ, ການອົບຮົມລູກຫຼານຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນເມື່ອທ່ານສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນມາ ພາລະໜ້າທີ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ແລ້ວໝາກຜົນອັນຫອມຫວານທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນບັ້ນປາຍຊີວິດຄື ພວກເຂົາຈະດູແລເບິ່ງແຍງທ່ານເປັນຢ່າງດີຈົນຮອດວິນາທີສຸດທ້າຍ.

4. ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງປະໝາດ: ມີບາງຄົນຫຼົງໄຫຼໃນກິເລດຕັນຫາ,​ ວັດຖຸເງິນຄໍາ,​ ກຽດຕິຍົດຊື່ສຽງຈົນລືມໂຕລືມຕາຍ ຄວາມຫຼົງໄຫຼເຮັດໃຫ້ມະນຸດປະໝາດຂາດສະຕິ ຈົນໄຮ້ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງທີ່ພັດຜ່ານເຂົ້າມາໃນທຸກໄລຍະເວລາຂອງຊີວິດ ຕົວຢ່າງ ລ້ຳລວຍແລ້ວຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ເປັນເຈົ້າໃຫຍ່ນາຍໂຕແລ້ວບ້າອຳນາດ,​ ຮູບງາມແລ້ວເຈົ້າຊູ້ສົມສູ່ບໍ່ເລືອກໜ້າ, ຫວັງຮັ່ງມີດ້ວຍວິທີທີ່ຂັດຕໍ່ສິນລະທຳ ແລະອື່ນໆ

ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນວັດທະຈັກຂອງກຳ ມີເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ; ມີທຸກມີສຸກເປັນຂອງທຳມະດາ ແຕ່ໂຕມະນຸດເອງເປັນຄົນເລືອກວ່າຈະດຳເນີນຊີວິດໄປໃນແລທາງໃດຈົນຈະມີຄວາມຜາສຸກຢ່າງທ່ຽງແທ້ ເພາະການກະທຳໃນປັດຈຸບັນ ຄືໂຕກຳນົດຊະຕາກຳໃນອະນາຄົດ.

ທີ່ມາ: ຊ່າຊ້າ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ