• ພິການກາຍແຕ່ໃຈສູ້ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳໂຮງຮຽນ

ໂດຍ: ແມວດຳ 25 ມັງກອນ 2019 (17.17 ນ.) Read : 302

ຄວາມພິການເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜປາຖະໜາ ແລະບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເພາະຊີວິດຖືກກຳນົດມາແລ້ວວ່າຕ້ອງເປັນແບບໃດ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຄືຕ້ອງອົດທົນ ແລະສູ້ຕໍ່ໄປ ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນພາລະຂອງຄອບຄົວ ແລະສັງຄົມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີວິດຂອງນ້ອງ ມັດມີ່ ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມພິການທາງກາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິການທາງໃຈ ນ້ອງມີໃຈສູ້ ແລະຍຶດຖືເອົາການສຶກສາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ. ເຊິ່ງຄວາມພິການກໍບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ອງມັດມີ່ກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ເສັງໄດ້ອັນດັບທີ່ 1 ທຸກໆເດືອນ ແລະກາຍເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງຄູ ແລະໝູ່ເພື່ອນໃນໂຮງຮຽນ.

ນ້ອງມັດມີ່ ມີແຂນຂາທີ່ບໍ່ສົມບູນ, ນ້ອງພິການມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ ປັດຈຸບັນນ້ອງອາຍຸ 7 ປີ ເປັນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ່ 2 ໂຮງຮຽນປະຖົມຫໍ່ເຂົ້າ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ນ້ອງມັດມີ່ເປັນລູກສາວຫຼ້າຂອງພໍ່ ທາ ອາຍຸ 36 ປີ ແລະແມ່ ຈອນ ອາຍຸ35 ປີ, ນ້ອງມີອ້າຍ 1 ຄົນ ແລະເອື້ອຍ 2 ຄົນ. ເຊິ່ງພໍ່ ແລະແມ່ຂອງນ້ອງເປັນປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຫໍ່ເຂົ້າ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ນ້ອງມັດມີ່ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນເອງຈະເປັນຄົນທີ່ພິການທັງແຂນ ແລະຂາ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະທໍ້ຖອຍກັບຊີວິດທີ່ເປັນຢູ່, ນ້ອງສາມາດຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງໄດ້ ແລະພ້ອມທີ່ຈະສູ້ເພື່ອອະນາຄົດຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ ເພາະນ້ອງຮູ້ດີວ່າການສຶກສາເປັນສິ່ງດຽວທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງມີຊີວິດທີ່ດີເຖິງແມ່ນວ່າຈະພິການ ແຕ່ການສຶກສາກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງມີອາຊີບຕິດຕົວທີ່ສາມາດລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ນ້ອງຍັງບອກຕື່ມອີກວ່າ: ໃນແຕ່ລະມື້ຕົນເອງຈະໄປໂຮງຮຽນໂດຍທີ່ໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວໄປສົ່ງ, ນ້ອງເປັນຄົນທີ່ມັກໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ເຄີຍຂາດ, ຕັ້ງໃຈຟັງເວລາຄູອະທິບາຍບົດຮຽນ.
ທ່ານ ນາງ ນາລອນ ກິ່ງໄກສອນ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຫໍ່ເຂົ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັດມີ່ ຈະເປັນເດັກພິການແຂນ ແລະຂາມາແຕ່ກຳເນີດຈົນເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ຄອບຄົວກໍຂາດເຂີນເງິນຄຳໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳວັນ ແຕ່ນ້ອງພັດມີຄວາມມັກຮັກໃນການສຶກສາ, ມີຄວາມອົດທົນ, ສູ້ຊົນເຖິງແມ່ນວ່າຈະພິການທາງກາຍແຕ່ໃຈແຂງແກ່ນກວ່າຫີນ, ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ຂາດ ແລະກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳຊັ້ນ, ປະຈຳໂຮງຮຽນ, ເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ ປ.1 ຈົນເຖິງ ປ.2 ນ້ອງມັດມີ່ ແມ່ນເປັນນັກຮຽນເກັ່ງກວ່າໝູ່, ເສັງໄດ້ຄະແນນ 8 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາ ແລະໄດ້ອັນດັບທີ່ 1 ທຸກໆເດືອນ.

ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບວິທີການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກ ເພາະຄູໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນຮຽນຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ ບໍ່ຈຳແນກໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບນັກຮຽນ. ນອກຈາກນີ້ ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປຶ້ມ, ບິກ, ສໍດຳ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງມັດມີ່ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງມີກຳລັງໃຈສູ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທີມງານ UFO ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ ກໍຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບນ້ອງອີກດ້ວຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຫໍ່ເຂົ້າ ກໍໄດ້ຝາກເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢາກສົ່ງເສີມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ ນ້ອງມັດມີ່ ໃນດ້ານທຶນການສຶກສາ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະດ້ານອື່ນໆແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ທີ່ເບີໂທ: 030 9201842 ຫຼືເບີໂທຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ເມືອງໂຂງ 031 212080.


ທີ່ມາ: MUAN.LA
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ