• ລັກລອບປູກຝິ່ນ ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທ້າຍໃນການແກ້ໄຂ

ໂດຍ: Admin Mahason 11 ມັງກອນ 2019 (10.15 ນ.) Read : 400


     ໃນ ສປປລ ການລັກລອບປູກຝິ່ນ ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກ, ເພາະບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງເກີດຂື້ນຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຕາມຮ່ອມຫ້ວຍ, ເຈີ້ຍພູຂອງປ່າເລີກ ແລະ ບ່ອນທີ່ຮ່າງໄກຈາກຫມູ່ບ້ານ, ຫ້ວຍເລິກຫ່າງຈາກຫົນທາງລົດ, ບາງພື້ນທີ່ກໍຕິດຕາມຊາຍແດນລະ ຫວ່າງປະເທດ, ບໍ່ມີຫົນທາງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ລົດໄປເຖິງໄດ້, ເປັນເຂດທຸລະກັນດານ, ບາງບ່ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນທາງ; ເຊີ່ງບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຍັງເປັນບັນຫາທີ່ທ້າທາຍໃນການແກ້ໄຂ.

     ພັທ ວົງໄຊ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄອບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວວາງແຜນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫມົດໄປ ໂດຍມອບໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫຼວດເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ; ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ນຳກຳລັງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ ສປ ຈີນ ສະໜອງເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຊອກຫາເນື້ອທີ່ການປູກຝິ່ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດຫມາຍກຽວກັບໂທດຕ່າງໆທີ່ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

     ໃນສົກປີ 2017-2018 ປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍລັກລອບປູກຝິ່ນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍຕາຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່, ຈາກຂໍ້ມູນພາບຖ່າຍດາວທຽມກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝີ່ນທີ່ ສປ ຈີນ ສະໜອງໃຫ້ມີປະມານ 5,008 ເຮັກຕາ; ຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວພົບເຫັນ ແລະ ທຳລາຍຖີ້ມໄດ້ພຽງແຕ່ 486 ເຮັກຕາ ເຊີ່ງເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ການລັກລອບປູກຝິ່ນຢູ່ລາວ ຍັງມີສູງ; ສະເພາະປີ 2018 ຜ່ານມາ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດມ້າງຄະດີໄດ້ຈຳນວນຫຼວງຫລາຍ ແລະ ກັກ ຕົວຜູ້ຖືກຫາໄດ້ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ຢຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫລາຍລາຍການ; ໃນນັ້ນ, ຢຶດປະເພດຝິ່ນດິບໄດ້ທັງຫມົດ 111,09 ກິໂລກຼາມ; ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີຄວາມຍຸ້ງຍາກຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ: ຫລາຍພື້ນທີ່ແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ ແລະ ພາຫະນະ-ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສູງ ພັທ ວົງໄຊ ພັນທະວົງ ກ່າວ.

     ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນລັກລອບປູກຝິ່ນ ຍ້ອນບໍ່ມີລາຍຮັບພຽງພໍ, ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ, ໃຊ້ຊີວິດຕາມທຳມະຊາດ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາປູກຝິ່ນ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າ; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລັກລອບປູກຝິ່ນໃຫ້ຫມົດໄປໃນໄລຍະຍາວ, ລັດຖະບານລາວແນມເຫັນຕົ້ນເຫດຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ, ຈື່ງຕົກລົງຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍປູກຝິ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບທີ່ດີ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ; ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ 38 ບໍລິສັດເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການປູກພືດທົດແທນປານປູກຝິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງຜ່ານມາເຫັນວ່າບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດຳເນີນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍຮັບເປັນຫລັກແຫຼ່ງ ພັອ ອ່ອອນຜິວ ໂຄ່້ງວຽງທອງ ຫົວຫນ້າກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫລວດ ກະຊວງ ປກສ ກ່າວ.

     ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫນື່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຈຳນວນຫນື່ງ ໂຄງການກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫນື່ງ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກຍັງມີການລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ລັກລອບນຳຝິ່ນມາຂາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດ.

 

 


ທີ່ມາ: ໜສພ ປກສ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ