• ໂຣອອນມີສານກໍ່ມະເຮັງເຕົ້ານົມແທ້ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບໃຫ້

ໂດຍ: 14 ພະຈິກ 2017 (11.38 ນ.) Read : 2,109

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີຂໍ້ມູນໜຶ່ງຖືກເຜີຍແຜ່ວ່າໃນໂຣອອນ ຫຼືຢາລະງັບກິ່ນກາຍຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານອາລູມີນຽມຄໍໄຮເດດ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມແກ່ຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ໂດຍມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

1.ສານເຄມີໃນໂຣອອນລະງັບກິ່ນກາຍສາມາດກໍໃຫ້ເກີດມະເຮັງໄດ້ ໂດຍຈະຊຶມເຂົ້າສູ່ຜິວໜັງຜ່ານຮອຍມີດໂກນທີ່ເກີດຈາກການໂກນຂົນຂີ້ແຮ້ ສານເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄປສະສົມໃນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງກ້ອງແຂນ ແລະຈະບໍ່ຖືກເຫື່ອຊຳລະລ້າງອອກໄປເພາະໂຣອອນຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອງແຂນບໍ່ມີເຫື່ອ ເລີຍເກີດສານພິດສະສົມ ໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນມະເຮັງ. 

2.ມະເຮັງເຕົ້ານົມສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນບໍລິເວນດ້ານເທິງຂອງເຕົ້ານົມທີ່ຕິດກັບກ້ອງຂີ້ແຮ້ ເພາະບໍລິເວນນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງທີ່ສຳຜັດກັບໂຣອອນໂດຍກົງ. 

3.ຜູ້ຊາຍມີໂອກາດສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມນ້ອຍກວ່າແມ່ຍິງ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊາຍບໍ່ໄດ້ໂກນຂົນຂີ້ແຮ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນສານເຄມີອັນຕະລາຍຈາກໂຣອອນບໍ່ໃຫ້ດູດຊຶມເຂົ້າຜິວ. 

ຢ່າຟ້າວຕື່ນຕົກໃຈທັງ 3ຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານວິທະຍາສາດ ຫຼືທາງການແພດໃດໆຢັ້ງຢືນເປັນພຽງຂ່າວລືໃນໂລກອອນລາຍເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນສານອາລູມີນຽມຄໍໄຮເດດທີ່ນິຍົມເອົາໄປໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນໂຣອອນກໍເປັນເພາະວ່າສານດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃນການລະງັບເຫື່ອໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນເອງ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ