• ສາເຫດເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງລັດ ບໍ່ໄປຕາມແຜນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 25 ທັນວາ 2018 (16.14 ນ.) Read : 608

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຈັດສັນ ງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2018 ທີ່ບໍ່ໄປຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລັກທີ 075/ສພຊ ແລະທິດທາງໃນປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ວ່າ: ໂຄງປະກອບການລົງທຶນພາຍໃນຂອງລັດ (ບ້ວງປົກກະຕິ) ປະຈຳປີ 2019 ຈະບໍ່ໄປຕາມໂຄງປະກອບການລົງທຶນຄືປີຜ່ານມາ. ສຳລັບປີ 2018 ຍ້ອນວ່າການກຳນົດຂອບແມ່ນກຳນົດເພື່ອເປັນທິດ, ແນະນຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຈຸດສຸມໃນການຈັດສັນທຶນໃນການແກ້ໄຂໜີ້, ໂຄງການສືບຕໍ່ແລະສະເໜີໜີ້ໃໝ່ (ລວມທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ) ແຕ່ຍ້ອນລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ຊໍາລະໜີ້ນອກຈາກບ້ວງປົກກະຕິ, ອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ, ດ້ວຍເງິນສົດ ແລະອອກພັນທະບັດໄລຍະປີ 2017 ຊຶ່ງຖ້າຄິດໄລ່ທຸກແຫ່ງໜີ້ສິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໂຂເຖິງ 3.700 ຕື້ກີບເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຫຼຸດລົງໃນລະດັບໜຶ່ງ.

ສຳລັບປີ 2019 ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາງົບປະມານເປັນໂຕຕັ້ງໃນການສ້າງແຜນ ຫຼືຂຶ້ນແຜນລາຍຈ່າຍ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບໂຄງປະກອບຈະໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນປີ 2018 ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ຟື້ນຟູ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມເພື່ອກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ຈັດສັນທຶນໃສ່ການຊົດເຊີຍໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະໂຄງການສືບຕໍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ, ສ່ວນໂຄງການໃໝ່ໃຫ້ຊະລໍໄປກ່ອນ ແລະຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ໂຄງການຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກລວມທັງໝົດມີປະມານ 1.300 ໂຄງ ການມູນຄ່າ 2.297 ຕື້ກວ່າກີບໃນນັ້ນທຶນຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ບ້ວງ 4 ຕື້ຢວນ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2020 ໄດ້ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ 682 ໂຄງ ການ. ສຳລັບປີ 2019 ຄາດຈະວ່າໄດ້ຮັບທຶນຈຳນວນ 1.913 ຕື້ກີບ, ທຶນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື 212 ຕື້ ກວ່າກີບ, ທຶນປົກກະຕິ 112 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ 20 ຈຸດສຸມທີ່ສູນກາງ ຄຸ້ມຄອງແຕ່ປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 36,91 ຕື້ກີບ, 71 ຈຸດສຸມທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ 75 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນທີ່ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງຈັດສັນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກປະມານ 60 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີທຶນຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະທຶນອື່ນໆອີກ.

    ການພິຈາລະນາທຶນ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງສົມທຽບທຶນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນລວມທັງທຶນພາຍໃນ ແລະທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ. ຕາມການສັງລວມ 2 ພາກສ່ວນ (ກະຊວງ ການເງິນ ແລະກະຊວງ ແຜນການ) ສະຫຼຸບໄດ້ຄື: ຈັດສັນໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາມູນຄ່າ 3.898 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 12,35% ຂອງລາຍ ຈ່າຍທັງໝົດເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ (ປີ 2018 ໄດ້ຮັບ 12,30%), ຈັດໃຫ້ຂະແໜງສາທາເທົ່າກັບປີທີ່ຜ່ານມາຈຳນວນ 2.061 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 7,64% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ.

   ສ່ວນໂຄງປະກອບການລົງທຶນຂອງລັດ (ພາຍໃນ) ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ ຕາມມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຄື: ສູນກາງຈະໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 49% ແລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ 51%.

ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.


ທີ່ມາ: http://sethakit-psx.la/detail-105-%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%AB%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%83%E0%BA%AB%E0%BB%89%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%97%E0%BA%B7%E0%BA%99%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%20%E0%BA%9A%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BB%84%E0%BA%9B%E0%BA%95%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BB%82%E0%BA%84%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%9A%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%97%E0%BA%B7%E0%BA%99.html?fbclid=IwAR2yVD7ls2HV-X0oMpphR_GYsSRsRQgCE4sNQiAvSA2o0NfBZmbBmADHXgA
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ