• EXIM BANK ສໍານັກງານຜູ້ແທນໃນລາວ ຕອບໂຈດດ້ານການຄ້າລາວ-ໄທ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 05 ທັນວາ 2018 (11.37 ນ.) Read : 197

ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018 ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດພິທີເປີດ EXIM BANK (EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND) ສໍານັກງານຜູ້ແທນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊາ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແກ່: ທ່ານ ອະພິສັກ ຕັນຕິວໍຣະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຄັງ ປະເທດໄທ, ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ພິສິດ ເສຣີວິວັດທະນາ ກໍາມະການຜູ້ຈັດການ ທະນາຄານເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເຂົ້າແຫ່ງປະເທດໄທ (EXIM BANK) ພ້ອມດ້ວຍກໍາມະການ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ EXIM BANK, ຜູ້ແທນໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະເອກະຊົນລາວ-ໄທ.

ທ່ານ ອະພິສັກ ຕັນຕິວໍຣະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ມີຄວາມເຊື່ອໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງກາຍະພາບ, ດ້ານການເງິນ ແລະດ້ານພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການດໍາເນີນ ໂຄງການພັດທະນາພື້ນທີ່ຊາຍແດນ ຕາມຫຼັກປັດຊະຍາເສດຖະກິດພໍພຽງ. ນອກນັ້ນ, ກະຊວງການຄັງຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະຊວງການເງິນຂອງລາວ ອອກທະນະບັດສະກຸນເງິນບາດແລ້ວ 8 ຄັ້ງ ໃນຊ່ວງປີ 2013-2018 ວົງເງິນລວມທັງໝົດ 45,690 ລ້ານບາດ ເຊິ່ງປະເທດໄທ ເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດລະດົມທຶນອອກນອກປະເທດໄດ້ສໍາເລັດ.

ການຈັດຕັງສໍານັກງານຜູ້ແທນຂອງ EXIM BANK ໃນລາວ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະຜູ້ປະກອບການໄທ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ ສປປ ລາວ ແລະສະແຫວງຫາໂອກາດໃໝ່ໆ ໃນການຂະຫຍາຍຮູບແບບຄວາມຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ນັບເປັນຜົນງານສໍາຄັນຂອງ EXIM BANK ໃນການຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຖິງເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນໜ່ວຍງານຫຼັກໃນການສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະລາວ ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດຫຼັກຂອງ EXIM BANK ແລ້ວຕ້ອງເພີ່ມພາລະກິດເປັນ ທູດມິດຕະພາບທາງເສດຖະກິດ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະກົດລະບຽບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານກັບພາກລັດ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຈັບຄູ່ທາງທຸລະກິດ ລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການຂອງໄທ ແລະລາວ.

EXIM BANK ຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນການຄ້າ ການລົງທຶນ ລວມເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຜ່ານການວິເຄາະ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄທທຸກປະເພດທຸລະກິດ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືຂະຫຍາຍການຄ້າ ການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.


ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ