• ສຳມະນາວິທະຍາສາດ ທີ່ດິນ-ການລົດໄຟ-ຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ

ໂດຍ: ແມວດຳ 18 ຕຸລາ 2018 (15.20 ນ.) Read : 780

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-17 ຕຸລາ 2018 ທີ່ສູນ ICTC ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດການສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ການລົດໄຟ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ, ລວມທັງ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະຮັດກຸມ ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ, ການລົດໄຟ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານລັງສີ, ເຊິ່ງກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກນັກວິທະຍາກອນ, ຊ່ຽວຊານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການຕົວຈິງສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ, ການຈັດສັນທີ່ດິນລະດັບຊາດ ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ; ວຽກງານລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍຄື ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໃນຍຸກດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ; ໂຄງປະກອບເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟຂອງປະເທດໄທ ແລະຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟຂອງປະເທດລາວທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່; ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລັງສີ-ນິວເຄລຍ, ລວມທັງສະພາບການນຳໃຊ້ລັງສີ-ນີວເຄຣຍ ໃນທາງສັນຕິເພື່ອການພັດທະນາ. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ ແລະລົງເລິກແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຕົວຈິງໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ພ້ອມດ້ວຍເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ກ່ອນນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຄື: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບສ້າງໃໝ່), ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ (ສະບັບສ້າງໃໝ່) ແລະກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ (ສະບັບສ້າງໃໝ່).


ທີ່ມາ: ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ