• ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 1,992 ຄອບຄົວ

ໂດຍ: ແມວດຳ 12 ຕຸລາ 2018 (14.23 ນ.) Read : 318

ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ x ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້. ເຫັນໄດ້ວ່າໃນ ຕົ້ນປີ 2018 ຈຳນວນຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 1,992 ຄອບຄົວ, ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2015 ຫຼຸດລົງ 981 ຄອບຄົວ.

ຕາມບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປືື ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ ແຂວງອັດຕະປື ໃນສະເພາະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງເສັ້ນທາງລະຫວ່າງເມືອງຫາບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳສະອາດ, ວິດຖ່າຍ ແລະອື່ນໆ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການສັກຢາກັນພະຍາດສັດ, ການຈັດຕັ້ງບໍລິການກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ແລະການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອຕ່າງໆ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຂາຍສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າໃນ ຕົ້ນປີ 2018 ຈຳນວນຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 1,992 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ຍັງເຫຼືອ 366 ຄອບຄົວ, ສາມັກຄີໄຊ ຍັງເຫຼືອ 234 ຄອບຄົວ, ສະໜາມໄຊ ຍັງເຫຼືອ 652 ຄອບຄົວ, ຊານໄຊ ຍັງເຫຼືອ 402 ຄອບຄົວ ແລະເມືອງພູວົງ ຍັງເຫຼືອ 338 ຄອບຄົວ. ພ້ອມກັນນີ້, ບ້ານທຸກຍາກ ກໍຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 19 ບ້ານ. ໃນນີ້ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຍັງເຫຼືອ 13 ບ້ານ, ຊານໄຊ 5 ບ້ານ ແລະເມືອງພູວົງ 1 ບ້ານ, ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2015 ຫຼຸດລົງ 5 ບ້ານ.ທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ