• ຄວາມໃນໃຈຂອງຜູ້ຊາຍ ບໍ່ມັກແມ່ຍິງເກັ່ງ (ກວ່າ) ແທ້ບໍ່?

ໂດຍ: ດວງຕາວັນ 09 ພະຈິກ 2017 (11.44 ນ.) Read : 3,911

ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຮຸ່ນເອື້ອຍຂອງຜູ້ຂຽນພວມຈະໄປຮຽນຕໍ່ ປ.ເອກ ມັກຖືກເຢີ້ຍເປັນປະຈຳວ່າ ລະວັງເດີ! ຮຽນສູງຫຼາຍຊິບໍ່ມີຜູ້ຊາຍກ້າຈີບ ຫຼືສິ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍິນເປັນປະຈຳຄື ຜູ້ຊາຍບໍ່ມັກມີຄູ່ຮັກທີ່ເປັນແມ່ຍິງເຫຼັກເກັ່ງກວ່າຕົນເອງ. 

ຫາກຈະນຳໄປຊອກຄົ້ນເລິກໆຄຳຕອບທີ່ໄດ້ກໍມີສ່ວນຖືກ ເນື່ອງຈາກວ່າຕັ້ງແຕ່ປະຖົມບູຮານ ບູລຸດຄືຕົວແທນຂອງເພດທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ມີສັນຊາດຕະຍານຄວາມເປັນຜູ້ລ່າ, ເປັນຜູ້ນຳ ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຢູ່ສະເໝີ ກົງກັນຂ້າມກັບເພດຍິງທີ່ມີພາລະກຳລັງອ່ອນນ້ອຍ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈິ່ງກາຍເປັນຜູ້ຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງຜູ້ຊາຍ, ຕ້ອງຢູ່ເຮືອນເພື່ອບົວລະບັດຜົວ-ລ້ຽງດູລູກເຕົ້າ, ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະອື່ນໆ 

ແຕ່ພໍຍຸກສະໄໝປ່ຽນໄປບົດບາດຍິງ-ຊາຍເລີ່ມເທົ່າທຽມກັນ ແມ່ຍິງເລີ່ມມີໂອກາດຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບຜູ້ຊາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງຈຶ່ງເກີດມີບັນດາສະຕຣີເຫຼັກ ແລະWorking Women ປາກົດໃຫ້ເຫັນ. ຂໍ້ດີຂອງພວກນາງເຫຼົ່ານີ້ຄື ມັກຮຽນຮູ້ ແລະພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສູງ, ສະຫຼຽວສະຫຼາດ, ກະຕືລືລົ້ນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແຕ່ຂໍ້ເສຍພວກນາງຈະຍຶດໝັ້ນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເປັນຫຼັກ, ບໍ່ມັກຖືກຄວບຄຸມ, ອີໂກ້ສູງປະເພດຍອມຫັກບໍ່ຍອມງໍ ຫາກແຕ່ງງານໄປພວກນາງສາມາດເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວແທນຜົວ ນີ້ລະ! ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມັກປານໃດເພາະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງສູນເສຍອຳນາດ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ແປກໃຈເລີຍວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຍິງເກັ່ງຈໍານວນໜຶ່ງຈິ່ງກາຍເປັນ Single mum (ເຫດເກີດຈາກການປະຮ້າງ) ຫຼືຄອງໂຕເປັນໂສດ. 

ໃນແງ່ມຸມຂອງແມ່ຍິງເອງ ມີແມ່ຍິງເກັ່ງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກາຍເປັນແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ ຫຼືSingle mum ເນື່ອງຈາກຊີວິດຄອບຄົວດຳເນີນໄປຢ່າງບໍ່ລາບລື້ນ ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເດັດດ່ຽວພໍທີ່ຈະພາຕົນເອງ ແລະລູກອອກມາຈາກສະຖານະການຄອບຄົວທີ່ບໍ່ສວຍງາມ ເຊັ່ນ ຜູ້ເປັນຜົວຕິດການພະນັນ, ຕິດເຫຼົ້າ, ມັກໃຊ້ກໍາລັງ ຫຼືສາວໃຫຍ່ຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທຸກປະການ ແຕ່ຄອງໂຕເປັນໂສດ ເພາະພວກນາງເຫັນແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດຄືຄວາມມີອິດສະຫຼະ ແລະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄຸນຄ່າໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ງພາເພດຜູ້. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີແມ່ຍິງເກັ່ງໆຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ປາຖະໜາຢາກມີຄອບຄົວທີ່ດີ ແຕ່ຕິດຢູ່ບ່ອນວ່າ ‘ຜູ້ຊາຍບໍ່ມັກແມ່ຍິງເກັ່ງ’ ແລ້ວພວກນາງຈໍາເປັນບໍ່ທີ່ຕ້ອງທຳທ່າໂງ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົວ? ມີຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມັກແມ່ຍິງເກັ່ງ ແລະພວກເຂົາປາຖະໜາຢາກໄດ້ນາງມີເປັນແມ່ຂອງລູກ ເຊິ່ງແມ່ຍິງທີ່ເກັ່ງຢ່າງແທ້ຈິງຄືຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມອາລົມ ໃນສະຖານະການທີ່ຍາກຈະຄວບຄຸມໄດ້, ເປັນແມ່ຍິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍໝົດທາງອອກ, ເປັນແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຜູ້ຊາຍໃນມື້ທີ່ຜູ້ຊາຍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຕົວເອງເລີຍ, ເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິບວກ ແມ້ແຕ່ສະຖານະການໂຫດຮ້າຍນາງກໍມີຄວາມສາມາດພິກວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ນີ້ຄືແມ່ຍິງທີ່ເກັ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ ສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ບອກວ່າຕົນເອງເກັ່ງ ພະຍາຍາມອ້າງເຫດອ້າງຜົນຕາມທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນເອງພຽງຢ່າງດຽວ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເກັ່ງແຕ່ເປັນແມ່ຍິງທຳມະດາທີ່ພົບເຫັນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໄປ. 

ສະຫຼຸບງ່າຍໆຄື ການເປັນຄົນເກັ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຜິດ ຊໍ້າຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສະໜັບສະໜູນ ພຽງແຕ່ສາວໆຕ້ອງຮູ້ຈັກໝຸນໃຊ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແທດເໝາະ, ເປີດໃຈຍອມຮັບໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນອື່ນບໍ່ວ່າທາງສັກກະຍະພາບ, ທັດສະນະຄະຕິ, ນິໄສໃຈຄໍ ທີ່ສໍາຄັນຢ່າງລືມພັດທະນາສະຕິປັນຍາໄປຄຽງຄູ່ກັບຈິດໃຈ ແລະອາລົມ ຫາກທ່ານເປັນຄົນໂມໂຫຮ້າຍ ຕໍ່ໃຫ້ສະຫຼຽວສະຫຼາດຂະໜາດໃດກໍຄົງບໍ່ຢາກມີໃຜຢູ່ໃກ້ດອກ ມັນບັນທອນສຸຂະພາບຈິດ.
ທີ່ມາ: ໂດຍ: ຊ່າຊ້າ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ