• ແຂວງຫົວພັນ ເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດມູນຄ່າ 241 ຕື້ກວ່າກີບ

ໂດຍ: ແມວດຳ 27 ກັນຍາ 2018 (10.47 ນ.) Read : 696

ແຂວງຫົວພັນ ກໍເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ມີນໍ້າໄຫລນອງໜັກໜ່ວງ ແລະດິນເຈື່ອນຫລາຍບ່ອນເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປ່ເພຈຳນວນຫລາຍ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ, ສັດລ້ຽງຕາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນທົ່ວແຂວງມີບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 310 ບ້ານ, ກະທົບໜັກມີ 12 ບ້ານ, ເຮືອນປະຊາຊົນນໍ້ານອງໄຫລຊຸ 89 ຫລັງ, ດິນເຈື່ອນທັບຖົມເປ່ເພ 12 ຫລັງ, ມີຄົນເສຍຊີວິດ 7 ຄົນຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 241 ຕື້ກວ່າກີບ.

ໃນນີ້ເສຍຫາຍຈາກຂົງເຂດກະສິກຳ ຈຳນວນ 119 ຕື້ກວ່າກີບ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 2.503 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍໜັກ 1.781 ເຮັກຕາ, ຊົນລະປະທານເປ່ເພ 83 ໂຄງການ, ຝາຍໄມ້ເປ່ເພ 23 ແຫ່ງ, ກົງພັດນໍ້າເປ່ເພ 18 ແຫ່ງ, ຄອງເໝື່ອງເປ່ເພ 16.981 ແມັດ, ໜອງປາເສຍຫາຍ 399 ໜອງ, ງົວ-ຄວາຍຕາຍ 16 ໂຕ, ໝູຕາຍ 25 ໂຕ, ແບ້ 11 ໂຕ ແລະສັດປີກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ; ຂົງເຂດໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງເສຍຫາຍ 101,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 77 ເສັ້ນ; ຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ເສຍຫາຍ 7,5 ຕື້ກວ່າກີບ

ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ມູນຄ່າ 2,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ລະບົບນໍ້າລິນທີ່ຖືກກະທົບ 92 ບ້ານ; ຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະກິລາເສຍຫາຍ 6,7 ຕື້ກວ່າກີບ ໂຮງຮຽນເປ່ເພ 24 ຫລັງ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງເປ່ເພ 2 ຫລັງ, ຂົງເຂດໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະການສື່ສານມູນຄ່າເສຍຫາຍ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ; ຂົງເຂດແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂໍ້ມູນສັງລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນ 4 ເມືອງ ໃນຈຳນວນ 1.160 ຄົວເຮືອນ, ມີ 5.361 ຄົນຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫລືອຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານເປັນມູນຄ່າ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: ABC Laos News ສຳນັກຂ່າວເອບີຊີລາວ / www.RAOSUKUNGFUNG.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ