• ເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຊິລືມແຟນເກົ່າ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 09 ພະຈິກ 2020 (14.46 ນ.) Read : 2,164

ການລືມແຟນເກົ່ານັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເຖິງແມ່ນມັນຈະຍາກພຽງໃດແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຊີວິດຂອງເຮົາກັບມາເປັນຄືເກົ່າ ເຖິງບາງຄົນຈະບອກວ່າ: ເວລາຈະເປັນສິ່ງບັນເທົາທຸກຢ່າງ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ເວລາມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຍັງເລີຍ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ພະຍາຍາມທໍາໃຈດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ໃນສະບັບນີ້, ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລືມແຟນເກົ່າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະລືມໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນ.

1.   ປ່ຽນໄປຄິດເລື່ອງອື່ນ ຖ້າເຮົາຫຼົງໄປຄິດຮອດເຂົາ: ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ຄວາມຄິດຮອດມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫ້າມບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່ຄິດຮອດເຂົາອີຫລີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະຖ້າຫາກເຮົາໄປສົນໃຈທີ່ເລື່ອງຂອງເຂົາ ເຮົາຈະບໍ່ມີວັນລືມເຂົາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາຮູ້ສຶກຕົວວ່າກໍາລັງຫຼົງໄປຄິດຮອດເຂົາຢູ່ ໃຫ້ພະຍາຍາມຫັກຫ້າມໃຈ, ໃຫ້ຄິດໄປເລື່ອງອື່ນ ແລະເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈໍາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລຶ້ງເຄີຍໄປເອງ.

2.   ບໍ່ຄວນຢູ່ຄົນດຽວ: ສໍາລັບຄົນທີ່ຫາກໍເລີກກັບແຟນ ກໍຈະຮູ້ສຶກເຫງົາກວ່າປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກຢູ່ຄົນດຽວຢູ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າກວ່າເກົ່າ, ຄວນຫາເວລາອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືພັກຜ່ອນຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ ແລະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືຄອບຄົວ ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະຄ່ອຍດີຂຶ້ນ.

3.   ຍອມຮັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ: ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄິດເສຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດລົງໄປ ເຊິ່ງອາດຈະຄິດວ່າຕົນເອງຄິດຜິດທີ່ຕັດສິນໃຈເຮັດແບບນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈແບບນີ້. ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ ຖ້າເຮົາຍ້ອນເວລາໄປໄດ້ ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈແບບນີ້ ຫຼືບໍ່ ການຖາມຕົວເອງແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕັດສິນໃຈໄປນັ້ນ ຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ.

4.   ຊອກເຮັດກິດຈະກໍາໃໝ່: ໃນເວລານີ້ ເປັນໄລຍະທີ່ເຮົາມີເວລາວ່າງຫຼາຍສົມຄວນ ຖ້າຫາກເຮົາມີກິດຈະກໍາທີ່ຢາກເຮັດ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ຖືກແຟນເກົ່າຫ້າມໃນໄລຍະທີ່ຄົບກັນຢູ່ ແລະໃຫ້ລອງໃຊ້ໂອກາດນີ້ ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆເພື່ອຕົນເອງຈະດີທີ່ສຸດ.

5.   ເຊົາໃຈຮ້າຍ ແລະກຽດຊັງເຂົາ: ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເລີກກັນດ້ວຍດີ ແຕ່ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າການທີ່ເຮົາໄປກຽດຊັງເຂົາ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາດີຂຶ້ນເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງລືມເຂົາ ແລະໃຫ້ອະໄພເຂົາຈະດີກວ່າ.

6.   ກັບມາສົນໃຈຕົວເອງ: ເວລາທີ່ເຮົາຄົບກັບເຂົາ ເຮົາອາດຈະໃສ່ໃຈເຂົາຫຼາຍເກີນໄປຈົນລືມໃສ່ໃຈຕົວເອງ. ແຕ່ຕອນນີ້ ເຮົາເປັນອິດສະຫຼະແລ້ວ ມັນກໍເຖິງເວລາທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຫັນກັບມາເຮັດຕາມໃຈຕົວເອງ ບໍ່ວ່າຈະໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວໃນບ່ອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຢາກໄປ, ກິນຫຍັງ, ແຕ່ງຕົວແບບໃດ... ມັນກໍເປັນສິດຂອງເຮົາ.

7.   ລະບາຍຄວາມໃນໃຈ: ລອງຫາໝູ່ສະໜິດທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈໄດ້ ແລ້ວເລົ່າຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼືຄໍາປຶກສາກັບເຮົາ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເລົ່າອອກໄປແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.

8.   ຂຽນລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກ: ບາງເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກຈະເວົ້າໃຫ້ໃຜຟັງ ລອງຂຽນລະບາຍໃສ່ປຶ້ມໄວ້ ເພື່ອລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຕົວໜັງສື ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ການທີ່ຈະລືມແຟນເກົ່າໄດ້ ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລືມ ເຮົາກໍສາມາດຂ້າມຜ່ານເລື່ອງນີ້ໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ