• ອາການຜິດປົກກະຕິ ສາເຫດມາຈາກ “ຄວາມຕຶງຄຽດ”

ໂດຍ: Admin Mahason 16 ຕຸລາ 2020 (10.50 ນ.) Read : 702

     ປັດຈຸບັນຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມໃຊ້ຊີວິດທ່າມກາງຄວາມກົດກັນຈາກການດໍາລົງຊີວິດ ແລະຫຼາຍຄົນເກີດຄວາມຕຶງຄຽດຈົນເຮັດໃຫ້ພະຍາຍາມຫາອອກໃຫ້ກັບຕົນເອງ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ, ເຮັດວຽກພິເສດ, ທ່ອງທ່ຽວ... ແຕ່ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງກໍາລັງຕຶງຄຽດ ກວ່າຈະຮູ້ຕົວຄວາມຕຶງຄຽດນັ້ນ ກໍສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແລ້ວ. 
     ເປັນຫຍັງຄວາມຕຶງຄຽດ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຄໍາຕອບຄື: ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໜັກໜ່ວງ ຫຼືມີເລື່ອງລາວໃນຊີວິດທີ່ເກີດມີການປ່ຽນແປງ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາຈະເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ, ຮໍໂມນຄໍຕິຊອນຈະຫຼັ່ງອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຶງຄຽດ ໂດຍຄໍຕິຊອນຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ກະຕຸ້ນການສູບຊີດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດ ແລະສານອາຫານໄປລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີຂຶ້ນ, ສະໝອງ ແລະຮ່າງກາຍເຮົາ ຈຶ່ງຢູ່ໃນພາວະຕື່ນຕົວ. 
     ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງເຮົາເສື່ອມລົງ ຖ້າເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງຄຽດຂອງເຮົາຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະຮັບມືກັບບັນຫາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະພາວະຕອບສະໜອງຂອງຮ່າງກາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະກາຍເປັນອາການທີ່ຈະປະກົດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທັນທີ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະມີຫຍັງແດ່ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ. 
1. ເຈັບຫົວຢ່າງໜັກ ຫຼືເຈັບຫົວເປັນປະຈໍາ ເພາະຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ສະສົມມາເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ. 
2. ເພີ່ມໂອາກດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາການຈິດຕົກ ແລະລຸກລາມໄປເຖິງອາການຂອງພະຍາດຊຶມເສົ້າ. 
3. ມີອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ, ແລະມີກົດໃນກະເພາະອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ ອາການເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ. 
4. ນອນບໍ່ຫຼັບ ເພາະຄວາມຕຶງຄຽດເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດຫຼາຍ ແລະຍາກທີ່ຈະຂົ່ມຕານອນຫຼັບໄດ້. 
5. ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມັກເຈັບເປັນ, ເປັນໄຂ້ຫວັດ ຫຼືແພ້ອາກາດໝົດປີ. 
6. ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບທ້ອງ ແລະຈຸກທ້ອງຢູ່ຕະຫຼອດ ເພາະຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ແຝງຢູ່. 
7. ມີບັນຫາກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ຫຼືເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ. 
8. ມີອາການປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕຶງຄຽດຂອງກ້າມເນື້ອ. 
     ຖ້າເຮົາຕ້ອງພົບກັບຄວາມຕຶງຄຽດແລ້ວ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເຮົາຄວນຫາວິທີແກ້ໄຂ ຫຼືປຶກສາກັບຜູ້ຊໍານານໃນການບັນເທົາຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຕົນເອງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວໄດ້, ອາການທີ່ເກີດອາດຈະບໍ່ເລັກນ້ອຍ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່່າງໆຕາມມາຢ່າງແນ່ນອນ.ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ