• ວິທີແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນ ແລະຜົມບາງແບບໄດ້ຜົນ

ໂດຍ: Admin Mahason 14 ຕຸລາ 2020 (15.35 ນ.) Read : 787

     ບັນຫາຜົນຂາດຫຼົ່ນນັ້ນ ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກກໍາມະພັນ, ຄວາມຕຶງຄຽດ, ຮໍໂມນ ຫຼືການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ. ໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາວິທີສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນ ແລະຜົມບາງມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຕາມ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຫຼຸດອາການຂາດຂອງເສັ້ນຜົມໄດ້. 
1. ບໍ່ຄວນສະຜົມດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ. 
     ການໃຊ້ນໍ້າອຸ່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອາບນໍ້າ ຫຼືສະຜົມ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜິວພັນ ແລະເສັ້ນຜົມ ເພາະນໍ້າອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງ ແລະແຕກປາຍໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວແຫ້ງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມບໍ່ແຂງແຮງ ແລະຫຼົ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. 
2. ເຊັດຜົມຄ່ອຍໆ. 
     ຫຼາຍຄັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ສະຜົມແລ້ວ ເຮົາມັກຈະໃຊ້ຜ້າແພເຊັດຜົມແຮງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜົມແຫ້ງໄວ ແຕ່ການເຊັດຜົມແຮງເກີນໄປນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂາດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນຜົມທີ່ຜ່ານການສະຜົມມາໃໝ່ໆ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເສັ້ນຜົມອ່ອນແອທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີພຽງແຕ່ການເຊັດຜົມແຮງເທົ່ານັ້ນ ການຫວີຜົມກໍມີສ່ວນເຊັ່ນກັນ ຄວນທີ່ຈະຫວີຄ່ອຍໆ ເພື່ອຖະໜອມເສັ້ນຜົມບໍ່ໃຫ້ຂາດ. 
3. ໝັ່ນອະນາໄມແປງຫວີຜົມສະເໝີ. 
     ຫວີ ທີ່ເຮົາໃຊ້ຫວີຜົມໃນທຸກໆມື້ ໃຫ້ໝັ່ນທໍາຄວາມສະອາດເປັນປະຈໍາ. ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ທຸກມື້ ແລະບໍ່ທໍາຄວາມສະອາດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້. ເນື່ອງຈາກສິ່ງເປິເປື້ອນທີ່ຕິດຢູ່ຕາມແຂ້ວຂອງຫວີນັ້ນ ມາຈາກຄາບ ແລະນໍ້າມັນຈາກເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາ. ຖ້າຫາກໃຊ້ຫວີທີ່ມີສິ່ງເປິເປື້ອນຕິດຢູ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອຣາເທິງໜັງຫົວໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຜົມຫຼົ່ນຕາມມາ. 
4. ບໍ່ຄວນເຂົ້ານອນໃນຂະນະທີ່ຜົມປຽກ. 
     ການເຂົ້ານອນໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນຜົມຍັງປຽກຢູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອຣາເທິງໜັງຫົວຢ່າງແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບໃຜທີ່ມັກອາບນໍ້າ ແລະສະຜົມກ່ອນນອນ ຄວນທີ່ຈະເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງເສຍກ່ອນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເກີດເຊື້ອຣາ ແລະບັນຫາຜົມຫຼົ່ນ. 
5. ບໍາລຸງຜົມດ້ວຍສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ. 
     ເສັ້ນຜົມທີ່ຖືກທໍາລາຍ ຫຼືມີບັນຫາຜົມບາງ ແລະຜົມຫຼົ່ນ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ດ້ວຍການບໍາລຸງຜົມ ເຊິ່ງສານອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໂປຼຕີນ, ວິຕາມິນ ແລະທາດເຫຼັກ... ລ້ວນແຕ່ເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກໍມີອາຫານບໍາລຸງຜົມໂດຍສະເພາະທີ່ສາມາດຮັບປະທານ ເພື່ອບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະບໍ່ຫຼົ່ນງ່າຍ. 
6. ຫຼີກລ່ຽງການສໍາຜັດກັບແສງແດດກ້າ. 
      ແສງແດດກ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາລາຍຜິວໜັງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງທໍາລາຍເສັ້ນຜົມ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມແຫ້ງ ແລະຫຼົ່ນໄດ້ງ່າຍ ເພາະລັງສີຢູວີ ເປັນຕົວທໍາລາຍເສັ້ນຜົມ ແລະຊັ້ນຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາ. 
     ສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາເສັ້ນຜົມບາງ ແລະຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍ ຈົນບໍ່ຮູ້ຈະຮັກສາດ້ວຍວິທີໃດ ໃຫ້ລອງມາປ່ຽນພືດຕິກໍາບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈໍານວນຜົມຫຼົ່ນລົງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮັດແລ້ວຜົມຍັງຫຼົ່ນຢູ່ ແນະນໍາໃຫ້ຮີບໄປປືກສາແພດຜິວໜັງຈະດີທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນ: Sanook.comທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ