• ເຄັດລັບງ່າຍໆ ການປູກຜັກບົ້ງໃສ່ຕີນລົດ

ໂດຍ: Admin Mahason 09 ຕຸລາ 2020 (15.00 ນ.) Read : 1,011

     ເມື່ອເຖິງຍາມລະດູຝົນແບບນີ້ ການປູກພືດກະສິກໍາ ກໍຖືວ່າຍາກສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນ ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕາມລະດູການ ບາດໄດ້ກໍຕົກຫຼາຍເກີນໄປ ແລະບາດບໍ່ຕົກກໍແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ພືດຂາດນໍ້າ. ຍາມລະດູແລ້ງ ພືດຜັກຕ່າງໆລາຄາກໍຖືກ ແຕ່ມາເຖິງຍາມນີ້ພືດຜັກຂຶ້ນລາຄາແພງ ຍ້ອນວ່າການປູກພືດຍາກ ແລະພືດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
     ສໍາລັບຄົນທີ່ມັກກິນພືດຜັກກໍຕ້ອງໄດ້ອົດທົນສູ້ຊົນກັນຈັກໜ້ອຍ ແຕ່ໃນວາລະສານ ມະຫາຊົນ ສະບັບນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາເຄັດລັບໃນການປູກຜັກບົ້ງ ໃສ່ຢາງຕີນລົດເກົ່າ ແບບປະຢັດເນື້ອທີ່ ແລະປູກງ່າຍມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ ຢາກໃຫ້ລອງເອົາວິທີນີ້ໄປທົດລອງນໍາໃຊ້ເບິ່ງ. 
     ປົກກະຕິການປູກຜັກບົ້ງຈະມີ 2 ວິທີ ຄື: 
ວິທີທີ 1: ການປູກຜັກບົ້ງແບບຫວ່ານ ເປັນຫວ່ານແກ່ນຜັກບົ້ງໄປຕາມໜ້າດິນພຽງໆ, ປົກດ້ວຍດິນບາງໆ ແລ້ວຫົດນໍ້າ ຂໍ້ດີຄື: ມັນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລ້ວໄວບໍ່ເສຍເວລາ ແຕ່ຂໍ້ເສຍຄື: ຜັກບົ້ງເປັນຜັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍ ເວລາຫົດນໍ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຜັກບົ້ງຍາດນໍ້າກັນ ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ເທົ່າກັນ. ວິທີທີ 2 ການປູກຜັກບົ້ງແບບຢອດ ເປັນການປູກແບບແນວເສັ້ນຊື່ ນໍາແກ່ນຜັກບົ້ງໄປຢອດຕາມແນວເສັ້ນຊື່ ທີ່ເຮົາໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແກ່ນຕິດກັນຫຼາຍເກີນໄປ. ພໍແກ່ນຜັກບົ້ງຈະເລີນເຕີບໂຕກໍຈະລຽງເປັນແຖວຢ່າງເປັນລະບຽບ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນຈະພໍດີກັນ ເຮັດໃຫ້ຜັກບົ້ງບໍ່ຍາດນໍ້າ ຍາດອາຫານກັນ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຜັກບົ້ງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຂະໜາດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມາຄັດແຍກຕົ້ນບໍ່ງາມອອກຕາມຫຼັງ. 
     ການປູກຜັກບົ້ງໃນແຕ່ລະວິທີ ລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີ ແລະຂໍ້ເສຍ. ມາເຖິງຕອນນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການເລີ່ມຄິດວິທີວ່າ ຈະປູກແບບຫວ່ານແກ່ນແບບໃດ ເພື່ອໃຫ້ປະຢັດເວລາ ແລະໃຫ້ຜັກບົ້ງຈະເລີນເຕີບໂຕເທົ່າກັນ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດໃນການປູກຜັກບົ້ງໃສ່ຢາງຕີນລົດເກົ່າເກີດຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກເຮົາຫວ່ານແກ່ນລົງໃນຢາງຕີນລົດ ໃນແຕ່ລະວົງມົນກໍຈະເປັນການເວັ້ນຊ່ອງວ່າງ ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງຜັກບົ້ງໄປໃນໂຕ ແຖມຍັງຊ່ວຍກັກເກັບນໍ້າ ແລະປຸ໋ຍທີ່ເຮົາໃສ່ໄປ ບໍ່ໃຫ້ມັນຊຶມລົງດິນ. ທຸກວົງມົນຂອງຢາງຕີນລົດຈະມີໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວມັນເອງ, ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າ, ອາຫານ ແລະວັດສະພືດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ລວມເຖິງໄລຍະເວລາໃນການເກັບກ່ຽວຈາກເດີມ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 25-28 ມື້ ເຫຼືອພຽງ 15-18 ມື້ ເທົ່ານັ້ນ ແລະມີລໍາຕົ້ນທີ່ຕຸ້ຍອວບ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 
     ສ່ວນເຄັດລັບຂອງການປູກຜັກບົ້ງໃນຢາງຕີນລົດນັ້ນ ຈະໃຊ້ດິນຕະກອນຈາກຄອງນໍ້າ. ຈາກນັ້ນ, ນໍ້າມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວເທລົງໃສ່ຢາງຕີນລົດທີ່ເຮົາໄດ້ກະກຽມໄວ້ນັ້ນ ກ່ອນປູກໃຫ້ນໍາແກ່ນຜັກບົ້ງໄປແຊ່ນໍ້າ ປະມານ 6-12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໄວຫວ່ານລົງເທິງດິນ. ແລ້ວກໍໃຫ້ເບິ່ງແຍງດ້ວຍການຫົດນໍ້າ ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ ແລ້ວແຕ່ສະພາບອາກາດ ຖ້າຫາກຝົນຕົກເລື້ອຍໆກໍໃຫ້ຫົດມື້ລະເທື່ອກໍພໍ. ນອກນັ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າໝັກຊີວະພາບຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກພືດຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ເປືອກໝາກເງາະ, ເປືອກໝາກມັງຄຸດ ແລະອື່ນໆ... ແລ້ວນໍ້າມາສີດບໍາລຸງຜັກບົ້ງ ແລະໄລ່ແມງໄມ້ບໍ່ໃຫ້ມາກິນໃບຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ຜັກບົ້ງໃຫຍ່ໄວ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເປັນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນຈາກການໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີເປັນຢ່າງດີ. ຂໍ້ມູນ: ກະເສດພື້ນບ້ານທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ