• ອາຍຸຫ່າງກັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາ ຖ້າຫາກສອງຄົນເຂົ້າກັນໄດ້

ໂດຍ: Admin Mahason 28 ກັນຍາ 2020 (10.31 ນ.) Read : 2,228

     ເພາະຄວາມຮັກຄືເລື່ອງຂອງອາລົມ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ຄົນຮັກຂອງເຮົາຈະມີອາຍຸເທົ່າໃດ ເພາະຖ້າຮັກກັນແລ້ວ ອາຍຸກໍບໍ່ແມ່ນປະເດັນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເກັບມາຄິດ ມີພຽງຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຍືນຍາວ. ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີແຟນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາມີເຄັດລັບໃນການຖະໜອມຄວາມຮັກມາຝາກ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ. 
1. ຢ່າເຮັດໂຕເປັນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ຈົ່ງເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ເຂົາໄດ້. 
     ຜູ້ຍິງບາງຄົນ ເມື່ອຄົບກັບແຟນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ກໍມັກຈະໃຫ້ແຟນເປັນຜູ້ນໍາໃນທຸກເລື່ອງ ແຕ່ຮູ້ ຫຼືບໍ່ວ່າ ບາງເທື່ອຜູ້ຊາຍ ກໍເບື່ອທີ່ຈະຮັບບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ເພະາຕ້ອງຄິດ, ຕັດສິນໃຈ ແລະແກ້ບັນຫາເອງຕະຫຼອດເວລາ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງການຄົນຮັກທີ່ສາມາດເປັນຄູ່ຄິດ ແລະທີ່ປຶກສາ ໃນຍາມພົບບັນຫາຕ່າງໆໄດ້. 
2. ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. 
     ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນໄວອາຍຸສໍ່າໃດກໍຕາມ ຍ່ອມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຍິງເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ເຂົາຈະຕ້ອງບອກທຸກຢ່າງ, ເຮົາຄວນຮູ້ວ່າເຮົາມັກແບບໃດ ແລະບໍ່ມັກແບບໃດ ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານ ໃນຕອນທີ່ກໍາລັງສັ່ງເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າເຂົາມັກກິນຫຍັງ, ລົດຊາດແຊບໃດ ແລະໃສ່ຫຍັງແດ່ ຫຼືເຂົາມັກແຕ່ງຕົວແບບໃດ, ມັກໃສ່ເສື້ອສີໃດ ຫຼືບໍ່ມັກແບບໃດ. ຖ້າເຮົາໃສ່ໃຈເຂົາຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກປະທັບໃຈໃນຕົວເຮົາ ແລະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຂອງເຮົາຍືນຍາວໄດ້. 
3. ຕື່ມເຕັມລົດຊາດເລື່ອງເທິງຕຽງ. 
     ສໍາລັບເລື່ອງນີ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸຈະຕ່າງກັນ ແຕ່ເຮົາກໍເປັນຜູ້ນໍາເລື່ອງເທິງຕຽງໄດ້, ຢ່າລືມໃສ່ໃຈໃນການຕື່ມລົດຊາດຄວາມຮັກເທິງຕຽງເຮັດໃຫ້ເຂົາປະທັບໃຈ. ຖ້າຫາກບໍ່ເຄີຍເຮັດ ຫຼືເຮັດບໍ່ເປັນມາກ່ອນ ແນະນໍາໃຫ້ສຶກສາຫາຂໍ້ມູນນໍາອິນເຕີເນັດກ່ອນກໍໄດ້ ແລ້ວນໍາມາປະຕິບັດຕົວຈິງ ຮັບຮອງວ່າຮັກຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີລົດຊາດແຊບຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. 
4. ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງໃນລະຫວ່າງອາຍຸຫາຍໄປ. 
     ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອອາຍຸຫ່າງກັນ ຄວາມມັກຮັກກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໃນບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການຟັງເພງ, ເບິ່ງຮູບເງົາ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານ... ແຕ່ເຮົາກໍສາມາດປັບປ່ຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບເຂົາໄດ້ ດ້ວຍການເປີດໃຈຟັງເພງແນວທີ່ເຂົາມັກ, ກິນອາຫານແນວທີ່ເຂົາມັກ ແລະໄປທ່ຽວໃນບ່ອນທີ່ເຂົາມັກໄປ. ເມື່ອທຸກຢ່າງເລີ່ມເຂົ້າກັນແລ້ວ ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງອາຍຸກໍຈະຫາຍໄປທັນທີ ເພາະເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນໄວອາຍຸດຽວກັນ. 
5. ໃຊ້ຄໍາແທນໃຫ້ເໝາະສົມ. 
     ບໍ່ມີໃຜມັກໃຫ້ຄົນເອີ້ນວ່າ: “ລຸງ” ແລະຖ້າຫາກເຮົາມີແຟນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ແທນທີ່ຈະບອກວ່າເຂົາເປັນລຸງແລ້ວ ໃຫ້ປ່ຽນເປັນການເອີ້ນແບບໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີກໍໄດ້ ເຊັ່ນ: ທີ່ຮັກ, ເບບີ້, ປ໋ະປ໋າ... ທີ່ຟັງແລ້ວຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະສະບາຍໃຈກວ່າ ຫຼືຈະເອີ້ນແບບທໍາມະດາທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ອ້າຍ, ນ້ອງ, ເຈົ້າ, ຂ້ອຍ ກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
     ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ການທີ່ມີແຟນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກແຕ່ຢ່າງໃດ ຖ້າຫາກທັງສອງຄົນມີໃຈມັກຮັກ ແລະພ້ອມທີ່ຈະປັບຕົວເຂົາຫາກັນ ທີ່ສໍາຄັນຄື ຢ່າຝືນຕົນເອງຈົນບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ ທີ່ເຂົາຮັກເຮົາກໍເພາະເຮົາເປັນຄົນແບບນີ້ ແລະໃຫ້ໝັ້ນໃຈຕົວເອງ. ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ