• 30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວ໋າ?

ໂດຍ: Admin Mahason 20 ກັນຍາ 2017 (00.00 ນ.) Read : 8,748

30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວ໋າ? ຍ່າງເຂົ້າໄປໃຊ້ສິດປິ່ນປົວພະຍາດ ຕາມຫົວຂໍ້ຂ່າວໄດ້ໂລດເດີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກັບການປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໂດຍທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເອີ້ນກັນວ່າ 30.000 ກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ. 

ວິທີການແມ່ນພຽງແຕ່ຖືບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ ຍື່ນຕໍ່ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍລັດພາຍໃນແຂວງທີ່ທ່ານຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບສິດປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດທັນທີ. ສຳຫຼັບກອງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ກາງປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ແຂວງ ຕໍ່ມາໃນປີ 2017 ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນອັດສີດຈາກລັດຖະບານຕື່ມອີກຈຳນວນ 180 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງສາມາດຂະຫຍາຍອອກເປັນ 16 ແຂວງ ຄື: ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງນ້ໍາທາ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຈໍາປາສັກ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ສ່ວນວ່າແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໄດ້ຮັບສິດນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນໃນຕົ້ນປີ 2018 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້. 

ທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍກັບທີມຂ່າວ ວາລະສານມະຫາຊົນວ່າ: ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນຳກັນວ່າກອງທຶນດັ່ງກ່າວເມື່ອເປີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງໃດ ແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງນັ້ນໆຈະໄດ້ຮັບສິດປິ່ນປົວ 100% (ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຖືບັດ ອປລ ແລະ ອປສ) ແຕ່ຫາກຊິເວົ້າວ່າ 30.000 ກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເພາະຍັງບໍ່ທັນຄວບຄຸມທຸກພະຍາດໃນກໍລະນີໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ: ພະຍາດມະເຮັງ, ພະຍາດຕິດຕໍ່, ພະຍາດໝາກຫົວໃຈ… ເນື່ອງຈາກຍັງມີຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານທຶນຮອນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນກວມເອົາການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ມີມູນຄ່າສູງໄດ້ໝົດ ເພາະທຶນດັ່ງກ່າວຈະຄວບຄຸມເອົາການຮັກສາ-ປິ່ນປົວ, ການນອນໂຮງໝໍ ລວມທັງຜ່າຕັດໃນດັບໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຫາກກາຍກຳນົດຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ລະບຸໄວ້ ແມ່ນອາດຈະໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມໃນຈຳນວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງວ່າລາຍລະອຽດຂອງການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວຕ່າງໆແມ່ນປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຮ່າງເປັນນິຕິກຳສະເພາະຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ໃນໄວໆນີ້ 

ສະນັ້ນ, ຫາກເກີດກໍລະນີເຈັບເປັນ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປປິ່ນປົວໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງລັດໃກ້ບ້ານໄດ້ເລີຍ (ສະເພາະແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ແຕ່ຫາກວ່າເປັນກໍລະນີໃຫຍ່ທີ່ສະຖານບໍລິການດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ກໍຈະສົ່ງຕໍ່ໄປບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອປິ່ນປົວ ເຊິ່ງວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແມ່ນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍໃຫ້ອີກດ້ວຍ. 

ທີ່ສຳຄັນຫາກວ່າເກີດກໍລະນີເຈັບປ່ວຍກະທັນຫັນ ຫຼື ເກີດອຸບັດຕິເຫດສຸກເສີນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວໃນໂຮງໝໍລັດທົ່ວໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ຕ້ອງປະສານງານຕິດຕໍ່ໄປຫາໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ແຂວງທີ່ຕົນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນັ້ນເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນມາໃຫ້ໂຮງໝໍທີ່ທ່ານກຳລັງປິ່ນປົວພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ.

ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ