• ເປັນຫຍັງ? ເຮົາຈຶ່ງນອນກັດແຂ້ວ

ໂດຍ: Admin Mahason 02 ມີນາ 2020 (13.07 ນ.) Read : 377


     ຖ້າຫາກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງໃຜນອນກັດແຂ້ວ ຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເພາະມັນເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ການກັດແຂ້ວເກີດຂຶ້ນສະເພາະຕອນກາງຄືນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ນອນຫຼັບມັນກໍອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້, ມີຜົນສໍາຫຼວດບອກວ່າ 8
ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະນອນກັດແຂ້ວ ແລະພົບໃນເດັກນ້ອຍ 33ແຕ່ທ່ານໝໍຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ຈໍານວນມັນໜ້າຈະຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພາະຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າຕົນເອງນອນກັດແຂ້ວ (ເພາະອາດຈະນອນຄົນດຽວ ຫຼືບໍ່ມີໃຜບອກ). ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງນອນກັດແຂ້ວ?

ຄວາມຕຶງຄຽດເປັນສາເຫດຫຼັກ: ຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະຄວາມກັງວົນ ຄືສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນນອນກັດແຂ້ວ ຕາມທີ່ທ່ານໝໍ Michael Lerner ເຊິ່ງເປັນໝໍປິ່ນປົວພະຍາດຫູ, ຄໍ, ດັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕອນທີ່ເຮົາຕຶງຄຽດ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຫຼັ່ງສານອະດຼີນາລິນ ແລະຄໍຕິຊອນ ເຊິ່ງເປັນ 2 ສານທີ່ເພີ່ມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ເລືອດສູບຊີດ ແລະເພີ່ມລະດັບພະລັງງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເກີດອາການເກັງ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ບາງຄົນກັດແຂ້ວໃນຂະນະນອນຫຼັບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ການກັດແຂ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຕ່າງຈາກການກັດເລັບມື, ມ້ວນຜົມ,​ ນອນຄວ່າງ ຫຼືນອນດິ້ນໄປມາ ໃນຕອນທີ່ກໍາລັງຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈ.

ຢາທີ່ເຮົາກໍາລັງກິນ: ຢາງບາງຊະນິດ ກໍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົານອນກັດແຂ້ວ ເພາະຢາບາງຊະນິດກໍມີຜົນກັບສະໝອງ ເຊິ່ງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ຄວບຄຸມການນອນ ຖ້າຫາກເຮົາສົງໄສວ່າ ຢາທີ່ເຮົາກໍາລັງກິນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການນອນກັດແຂ້ວຂອງເຮົາ ທ່ານຄວນໄປປຶກສາແພດໝໍ ເພື່ອຂໍປ່ຽນຢາຕົວໃໝ່.

ແອລກໍຮໍ, ກາເຟອິນ ແລະຢາສູບ ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ: ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແຕ່ແອລກໍຮໍກໍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ນອນກັດແຂ້ວໄດ້ ແອລກໍຮໍສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກັບການນອນຫຼັບ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບໄວຂຶ້ນກໍຕາມ” ທ່ານ Raface Pelayo ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການນອນຫຼັບ ທີ່ Stanford Health Care ໄດ້ກ່າວໄວ້. ສ່ວນການສູບຢານັ້ນ ມີກໍລະນີສຶກສາໜຶ່ງທີ່ມີການປຽບທຽບລະຫວ່າງຄົນທີ່ສູບຢາ ແລະບໍ່ສູບຢາ ຜົນທີ່ອອກມາກໍຄື ຄົນທີ່ສູບຢານອນກັດແຂ້ວຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ ນັ້ນອາດຈະເປັນເພາະນິໂຄຕິນລົບກວນການນອນຫຼັບ. ສຸດທ້າຍຄື ກາເຟອິນ ຄືສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບການນອນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະຍັງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົານອນກັດແຂ້ວໄດ້ອີກດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາເຟອິນຈາກ ຊ໋ອກໂກແລັດ, ກາເຟ,​ ໂຊດາ ຫຼືເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມພະລັງງານທັງຫຼາຍ.

ໂຄງສ້າງຂອງກາມ ຫຼືກໍາມະພັນ: ລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງຂອງກາມ ອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການນອນກັດແຂ້ວ ເພາະບໍລິເວນທີ່ແຂ້ວກະທົບກັນ ສໍາລັບຄົນທີ່ນອນກັດແຂ້ວຄືຢູ່ບໍລິເວນແຂ້ວກົກ. ແຕ່ກໍມີຫຼາຍກວ່າ 50ຂອງຄົນນອນກັດແຂ້ວນັ້ນ ຈະມີຄົນນອນກັດແຂ້ວໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການສໍາຫຼວດຢ່າງຊັດເຈນ.

ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອນອນກັດແຂ້ວ?

      ສັນຍານທີ່ຈະບົ່ງບອກວ່າເຮົານອນກັດແຂ້ວ ຫຼືບໍ່ ຄືເວລາເຮົາຄື່ນນອນຕອນຊົ້າເຮົາຈະຮູ້ສຶກເຈັບແຂ້ວ, ເຈັບກາມ ແລະເຈັບຫົວ ແນະນໍາໃຫ້ໄປພົບໝໍແຂ້ວກວດເບິ່ງວ່າແຂ້ວຂອງເຮົາມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່ຖ້າຫາກເຮົານອນກັດແຂ້ວ ມັນກໍພໍຈະມີວິທີຊ່ວຍຢູ່ປະມານ 2-3 ວິທີ ຄື:

1. ການໃຊ້ແຂ້ວຢາງຮອງແຂ້ວໃນເວລານອນ ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດການກະທົບກັນຂອງກ້າມເນື້ອບໍລິເວນກາມ.

2. ທ່ານໝໍບາງຄົນອາດຈະແນະນໍາໃຫ້ລອງໄປສີດໂປທ໊ອກບໍລິເວນກາມ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ພຽງແຕ່ 2-3 ເດືອນ ແຕ່ກໍສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບຫົວຈາກການເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອບໍລິເວນກາມໄດ້.

3. ຖ້າຫາກເປັນຈາກກໍາມະພັນ ແນະນໍາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າ, ເຄື່ອງດື່ມກາເຟອິນ ເຮົາປ່ຽນກໍາມະພັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮົາປ່ຽນພຶດຕິກໍາໄດ້.

 
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ