• ເຄັດລັບຮັບມືກັບສິວ ໃນຊ່ວງລົງປະຈໍາເດືອນ

ໂດຍ: Admin Mahason 30 ມັງກອນ 2020 (14.02 ນ.) Read : 308

     ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນອາດຈະເຄີຍພົບບັນຫານີ້ ກ່ອນປະຈໍາເດືອນຈະມາ ເຮົາຈະມີອາການຫງຸດງິດ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍອາດຈະພົບກັບບັນຫາສິວຂຶ້ນໜ້າ ທີ່ມາກວນໃຈເຮົາເປັນປະຈໍາ ແລະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ຈະຕ້ອງມາຮັກສາສິວ ພ້ອມກັບການມີປະຈໍາເດືອນໄປນໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສະບັບນີ້ ທາງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາເທັກນິກງ່າຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຈັດການບັນຫາສິວທີ່ມາກວນໃຈເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ ແລະໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ ພ້ອມຍັງບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄປເສຍເງິນປິ່ນປົວສິວອີກດ້ວຍ.
1. ບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ແລະລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ: ໃນຊ່ວງທີ່ເປັນສິວໃນລະຫວ່າງກ່ອນ ຫຼືກໍາລັງລົງປະຈໍາເດືອນ ຄວນແຕ່ງໜ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ສິວເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ຖະໜອມຜິວ ເພາະມັນຈະສາມາດກໍາກັດຄາບເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະມົນລະພິດທີ່ຕົກຄ້າງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເກີດສິວໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
2. ຫຼີກລ່ຽງການຂັດໜ້າ: ຮູ້ ຫຼືບໍ່ວ່າ ໃນຊ່ວງທີ່ເຮົາລົງປະຈໍາເດືອນ ຜິວໜ້າເຮົາຈະແພ້ແສງແດດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງຄື ການຂັດຖູຜິວໜ້າ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາບາງລົງ ແລະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວໄດ້ງ່າຍໄດ້ຂຶ້ນ.
3. ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ: ສໍາລັບໃຜທີ່ບໍ່ມັກດື່ມນໍ້າ ກໍຄວນຫັນມາດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ລົງປະຈໍາເດືອນ ເພາະນໍ້າດື່ມຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຼໍ່ລ້ຽງຜິວພັນຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ໃນຊ່ວງທີ່ເຮົາລົງປະຈໍາເດືອນ.
4. ປ່ຽນເຄື່ອງບ່ອນນອນໃໝ່: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ້າປູບ່ອນ, ຜ້າຫົ່ມ, ປອກໝອກ... ທີ່ໃຊ້ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ເຊິ່ງມັນອາດຈະມີເຊື້ອພະຍາດຕິດຢູ່ ຖ້າຢາກໃຫ້ສິວຫາຍດີໄວ ເຮົາຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈເລື່ອງຄວາມສະອາດຂອງຊຸດເຄື່ອງນອນເປັນພິເສດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຊ່ວງທີ່ມີສິວໃນລະຫວ່າງລົງປະຈໍາເດືອນ ຄວນມີການປ່ຽນຊຸດບ່ອນນອນໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການເກີດສິວເພີ່ມ ແລະຮັກສາສິວໂຕເກົ່າໃຫ້ດີໄວຂຶ້ນ.
5. ຫຼຸດຜ່ອນອາຫານຫວານກ່ອນລົງປະຈໍາເດືອນ 3-4 ມື້: ຖືວ່າເປັນຕົວການທີ່ເຮັດໃຫ້ສິວເກີດຂຶ້ນໃນໃບໜ້າເຮົາຊ່ວງລົງປະຈໍາເດືອນເລີຍກໍວ່າໄດ້. ອາຫານຫວານ ຫຼືອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຕານໃນປະລິມານສູງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມເຄັກ, ບິງຊູ, ກະແລັມ, ນໍ້າຫວານ... ເພາະນໍ້າຕານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຂົ້າໄປເພີ່ມອິນຊູລີນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ສິວອອກມາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່ວງທີ່ລົງປະຈໍາເດືອນຄວນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນອາຫານປະເພດນີ້ໄປກ່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໃບໜ້າ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ