• ສັງເກດແນວໃດ ວ່າຊີວິດຄູ່ຂອງເຮົາໄປກັນບໍ່ລອດ

ໂດຍ: Admin Mahason 21 ມັງກອນ 2020 (10.11 ນ.) Read : 2,729

     ກ່ອນຈະມາເປັນແຟນກັນຕ້ອງຜ່ານອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອເປັນແຟນ ຫຼືໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນແລ້ວ ກໍຄືກັນກັບການປະຄັບປະຄອງຄວາມສໍາພັນໃຫ້ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໄປຕະຫຼອດຮອດຝັ່ງ ແຕ່ສໍາລັບບາງຄູ່ຍິ່ງຢູ່ນໍາກັນໄປດົນເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງມີອາການເບື່ອ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຄ່ອຍໆຈາງລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລອງມາສັງເກດເບິ່ງພຶດຕິກໍາຕໍ່ໄປນີ້ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງຄວາມອີ່ມຕົວຂອງຄວາມຮັກ ລອງມາເບິ່ງທໍາກັນວ່າເຮົາກໍາລັງເປັນຢູ່ ຫຼືບໍ່?
1. ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັນ ແລະກັນ: ຄູ່ຮັກທີ່ຄົບກັນໃໝ່ໆ ມັກຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັນສະເໝີ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງຄິດເຫັນກັນເປັນອັນດັບຕົ້ນ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປແລ້ວຈະພົບວ່າ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງຫຼຸດລົງ ຫຼືເຫັນສິ່ງອື່ນສໍາຄັນກວ່າເຮົາ ເຊັ່ນ: ເຫັນໝູ່ສໍາຄັນກວ່າ ຫຼືອອກໄປທ່ຽວຫຼິ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ສົນໃຈອີກຝ່າຍໜຶ່ງວ່າຢາກໄປນໍາ ຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນວ່າ ຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍມີໃຫ້ກັນນັ້ນ ມັນບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ.
2. ບໍ່ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ: ການໃຫ້ກຽດກັນ ຖືວ່າເປັນການເຄົາລົບອີກຝ່າຍໜຶ່ງດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ຖ້າຢູ່ນໍາກັນໄປດົນໆ ແລະດ້ວຍຄວາມທີ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍເກີນໄປ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຫຼົງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຕໍາໜິໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼືຍ້ອງຄົນອື່ນໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ຍິນ ແລະປ້ອຍດ່າ ຫຼືຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າໝູ່ອີກຝ່າຍ. ໃນເວລານັ້ນອີກຝ່າຍອາດຈະຄິດວ່າ ເຮົາ ຫຼືເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ ເພາະຄົບຫາກັນມາດົນແລ້ວ ອາດຈະຮູ້ຈັກນິໄສກັນດີ. ແຕ່ຂໍບອກເລີຍວ່າ ເລື່ອງແບບນີ້ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມຮັກ ແລະສາມາດເລີກລາກັນໄດ້ງ່າຍໆ. 
3. ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເລັກໆນ້ອຍໆ: ໃນກໍລະນີເປັນຜູ້ຍິງ ເປັນເພດທີ່ຂີ້ໃຈນ້ອຍ ແລະຄິດຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງຖ້າເຂົາມີການຄາດຫວັງກັບຄົນຮັກໄວ້ແລ້ວ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງທີ່ຄົບກັນໃໝ່ໆຝ່າຍຊາຍອາດຈະເບິ່ງແຍງເຂົາເປັນຢ່າງດີ, ມີຂອງຂວັນໃຫ້ໃນທຸກເທດສະການ ແລະວັນຄົບຮອບຕ່າງໆ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ອາດຈະມີການຫຼົງລືມວັນສໍາຄັນເຫຼົ່ານັ້ນໄປເລີຍກໍໄດ້, ການທີ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງພະຍາຍາມຢູ່ຝ່າຍດຽວກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍ້ ແລະນ້ອຍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນນັ້ນຈົບລົງໄດ້.
4. ເລີ່ມບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງວຽກເຮືອນ: ຕອນທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ ທໍາອິດອາດຈະມີການແບ່ງວຽກ ຫຼືແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັນ ເຊິ່ງເປັນການແບ່ງວຽກຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍມັກຈະມີການໂຍນໜ້າທີ່ໃຫ້ກັນ ແລະກັນ. ບອກເລີຍແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ເພາະຄວາມອົດທົນຂອງແຕ່ລະຄົນຍ່ອມມີຂີດຈໍາກັດ ແລະຄວາມສໍາພັນອາດຈະແຕກຫັກໄດ້ຖ້າບໍ່ແກ້ໄຂມັນ.
5. ນິໄສເລີ່ມເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້: ຕອນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃໝ່ໆ ຕ່າງຝ່າຍກໍຕ່າງເຜີຍແຕ່ດ້ານດີຂອງຕົນເອງອອກມາ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍມັກຈະສະແດງຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງອອກມາ ນັ້ນໝາຍເຖິງຂໍ້ເສຍນັ້ນເອງ, ບາງຄູ່ກໍສາມາດປັບປ່ຽນ ແລະແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບຄູ່ໃດທີ່ຮັບຂໍ້ເສຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເກີດອາການອຶດອັດ ແລະເລີກລາກັນງ່າຍຂຶ້ນ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ