• ແກ້ດວງຕົກຫາເງິນບໍ່ຂຶ້ນ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ແກ້ຊວຍ

ໂດຍ: Admin Mahason 08 ມັງກອນ 2020 (09.14 ນ.) Read : 914

     ການຂໍຂະມາກຳບໍ່ແມ່ນການຫຼຸດກຳແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປັນການຂໍຂະມາຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຄີຍລ່ວງເກີນມາໃນທຸກພົບທຸກຊາດຂອງຕົວເຮົາ ໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ອະໂຫສິກຳໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນຄຳຂໍຂະມາ ແລະອະທິຖານຈິດ ສຳລັບອະທິຖານຕໍ່ໜ້າພຣະພຸດທະຮູບ. ສາມາດເຮັດຢູ່ໃສກໍໄດ້ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຫັນຫນ້າໄປທາງ ທິດຕາເວັນອອກ ແລະຕ້ອງເຮັດກ່ອນເວລາ 12:00 ໂມງ ຫຼືກ່ອນທ່ຽງ ແລ້ວຖ້າເບິ່ງຈົນທູບດັບ ຖ້າຫາກທູບລຸກເປັນໄຟຂຶ້ນ ຖືວ່າບໍ່ຜ່ານ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ 6 ເດືອນໄປໃຫ້ມາເຮັດໃໝ່ອີກ. ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງຂໍບອກກ່ອນວ່າ ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.
     ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃຫ້ຈູດທູບ ຈໍານວນ 36 ດອກ ໝາຍເຖິງໄຕພູມທັງ 36 ຊັ້ນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 16 ຊັ້ນຟ້າ, 15 ຊັ້ນດິນ, ອະບາຍພູມ 4 ແລະມະນຸດໂລກ 1 ລວມທັງຫມົດ 36 ຊັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກະກຽມດອກບົວມັດໜຶ່ງ ເພື່ອໄຫວ້ພຣະພຸດທະຮູບ ແລະຫຼັງຈາກເຮັດພິທີນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ນໍາເອົາດອກບົວ ຫຼືດອກໄມ້ທີ່ເຮົາໄຫວ້ນັ້ນ ໄປຖວາຍຂຶ້ນສານພະພູມ ຫຼືບູຊາໃນເຮືອນກໍໄດ້.
#ບົດກ່າວ (ຕັ້ງນະໂມ 3 ຈົບ)
” ສັບພັງ ອະປະລາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕອຸກາສະ ທະວາລັດຕະເຍນະ ກະຕັງ
     ສັບພັງ ອະປະລາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕອຸກາສະ ຂະມາມິ ພັນເຕ “
- ຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ (ໃຫ້ບອກຊື່ ແລະນາມສະກຸນຕົນເອງ) ເຈດຕະນາ ຫຼືປະໝາດລ່ວງເກີນຄຸນ ບິດາ-ມານດາ, ຄູບາອາຈານ, ພຣະພຸດ-ພຣະທຳ, ພຣະອໍລະຫັນທຸກພຣະອົງ, ພຣະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຕະຫລອດຈົນເຖິງສິ່ງສັກສິດທັງຫຼາຍ ລວມເຖິງຜູ້ມີພະຄຸນ ແລະທ່ານເຈົ້າກຳນາຍເວນ ບໍ່ວ່າດ້ວຍກາຍ, ວາຈາ ຫຼື ໃຈ ກໍດີ ຂໍໃຫ້ອະໂຫສິກຳແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍເຖີ້ນ.
- ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າມີເຈົ້າຂອງໃນຕົວຕິດຕາມມາ ຂໍອະນຸຍາດມີຄູ່, ມີຄອບຄົວໄດ້ຄືຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ ແລະຂໍຖອນຄຳອະທິຖານຄຳສາບານທີ່ຕິດຕາມຄູ່ໃນອະດີດ ຂໍໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະພຶດຕົນໃນທາງທີ່ຖືກ, ທີ່ດີ ແລະທີ່ຄວນ ຂໍບຸນບາລະມີໃນອະດີດຕະການທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຈົ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວ ຕະຫລອດຈົນຮອດບໍລິວານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຈະເລີນດ້ວຍເຖີ້ນ.
- ອາຍຸ ວັນະ ສຸຂະ ພາລະ ຍົດສຸກ ສັນເສີນ ສະຕິປັນຍາ ປະຕິພານ ທະນະສານສົມບັດ
     ອຸປະສັກໃດໆ ໂລກໄພໃດໆ ຂໍໃຫ້ຫາຍສິ້ນໄປ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສະຫວ່າງທັງທາງໂລກ ແລະທາງທຳ ຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ຕາບເຂົ້າສູ່ພະນິພານເຖີ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖອນຄຳສັນຍາສາບານ ຄຳອະທິຖານທີ່ຜູກມັດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະຜູ້ອື່ນ ຂໍໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເປັນອິດສະຫຼລະຈາກສັນຍາທັງປວງ ຫາກມີຜູ້ໃດເຄີຍສ້າງເວນສ້າງກຳກັບຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະຊາດໃດພົບໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີອະໂຫສິກຳໃຫ້ ຂໍຖອນຄວາມອາຄາດພະຍາບາດ ແລະຄຳສາບແຊ່ງ ໃນທຸກຊາດທຸກພົບ. ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພົ້ນຈາກຄຳສາບແຊ່ງຂອງປວງຊົນ ແລະເຈົ້າກຳນາຍເວນ, ຂໍໃຫ້ພົ້ນນະລົກ, ພູມພົບແສງສະຫວ່າງທັງທາງໂລກ ແລະທາງທຳ ເຖີ້ນ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ