• ກຸ່ມຄົນທີ່ສ່ຽງເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າ

ໂດຍ: Admin Mahason 19 ທັນວາ 2019 (15.59 ນ.) Read : 421

     ພະຍາດຊຶມເສົ້າເປັນການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ຊຶມເສົ້າ, ຈິດໃຈໝົ່ນໝອງ, ບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮູ້ສຶກເບື່ອ, ມັກຂັງຕົນເອງໃຫ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ, ທໍ້ແທ້, ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຫວັງ, ເຫັນຊີວິດຕົນເອງບໍ່ມີຄ່າ ແລະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນພາລະໃຫ້ຄົນອື່ນ ຖ້າຫາກມີອາການໜັກກໍຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເບື່ອຊີວິດ ແລະຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍໃນທີ່ສຸດ. ໃນພະຍາດນີ້ ຜູ້ເຖົ້າສ່ຽງເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼາຍກວ່າໄວອື່ນ ເພາະໄວນີ້ເປັນໄວທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເປັນພິເສດຄືກັບລູກນ້ອຍ.
     ສາເຫດຂອງພະຍາດຊຶມເສົ້າໃນຜູ້ເຖົ້າ ເກີດຈາກພະຍາດທາງກາຍ ເຊັ່ນ: ການເຈັບເປັນຊໍ້າເຮື້ອຈາກພະຍາດປະຈໍາຕົວ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ ແລະດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມລໍາບາກ, ອາດຈະນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼືນອນຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ, ມີອາການເຈັບປວດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບທ້ອງ ຫຼືບໍ່ສະບາຍຕາມຕົນຕົວ, ມີອາການອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ, ມີອາການທາງລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເຊັ່ນ: ເບື່ອອາຫານ, ທ້ອງອືດ, ທ້ອງຍຶ່ງ, ຂັບຖ່າຍເລື້ອຍໆ ແຕ່ເມື່ອໄປກວດສຸຂະພາບກໍບໍ່ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ, ອາດຈະມາຈາກຢາປົວພະຍາດບສງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຢາຮັກສາຄວາມດັນເລືອດສູງ,ຢາຮັກສາພະຍາດຫົວໃຈ, ຢາຮັກສາມະເຮັງ ແລະອື່ນໆ ແລະອາດຈະມາຈາກສະພາບຈິດໃຈ ແລະສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຄົນທີ່ຮັກ, ບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ບໍ່ມີລາຍໄດ້, ສູນເສຍຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະສັງຄົມບໍ່ຍອມຮັບຄືແຕ່ກ່ອນ.
ວິທີການປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຈະເຫັນຜົນໃນການປິ່ນປົວ ແຕ່ບໍ່ຄວນຊື້ຢາມາກິນເອງ ແລະຄວນປຶກສາແພດໝໍເສຍກ່ອນ ເພາະຢາປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເສົ້າ ອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ ຫາກໃຊ້ບໍ່ຖືກວິທີ.
2. ການເຮັດຈິດບໍາບັດແບບປະຄັບປະຄອງຈິດໃຈ ແລະບໍາບັດພຶດຕິກໍາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບຕໍ່ຕົນເອງ.
3. ການປິ່ນປົວທາງດ້ານຈິດໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
4. ການປິ່ນປົວດ້ວຍໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງ ແລະບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ວິທີການອື່ນໆຂ້າງເທິງ.
     ນອກຈາກນີ້, ບັນດາລູກຫຼານຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ເຖົ້າ ຄວນທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດຊຶມເສົ້າເສຍກ່ອນ, ຍອມຮັບຟັງເລື່ອງລາວທີ່ຜູ້ເຖົ້າເພິ່ນເລົ່າ, ມີຄວາມອົດທົນສູງ ເພາະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ບາງຄົນມັກມີພຶດຕິກໍາຄ້າຍຄືເດັກນ້ອຍ ຫຼືອາດຈະຫງຸດງິດງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະຕ້ອງເວົ້າຈາກັບເພິ່ນຢ່າງອ່ອນນ້ອມ, ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມຕົນເອງ ແລະສາມາດປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ເພີ່ມຕື່ມ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ