• 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ເມື່ອຜິດຖຽງກັນ

ໂດຍ: Admin Mahason 19 ທັນວາ 2019 (10.07 ນ.) Read : 2,824

     ການຜິດຖຽງກັນ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ເຊິ່ງຈະມີການຄຽດໃຫ້ກັນຫຼາຍ ຫຼືໜ້ອຍນັ້ນ ມັນຂຶ້ນກັບເລື່ອງທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາກັນຢູ່ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອຜິດຖຽງກັນແລ້ວ ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຈົບລົງ ກໍຄວນຫັກຫ້າມອາລົມໄວ້ໃຫ້ດີ ເພາະມີບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເວລາຜິດຖຽງກັນ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນ.
1. ຫ້າມເຮັດປະຊົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄໍາເວົ້າ ຫຼືການກະທໍາ: ເວລາທີ່ຜິດກັນ ຫຼືບໍ່ພໍໃຈກັນ ຫຼາຍຄົນມັກມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກເອົາຊະນະ ແລະຢາກເຮັດຄືນກັບອີກຝ່າຍ ແຕ່ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນນໍາມາໃຊ້ກັບຄົນຮັກ ເພາະຄໍາເວົ້າ ຫຼືການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະສ້າງບາດແຜໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້. ເນື່ອງຈາກເວລາທີ່ເຮົາຢາກຮ້າຍແຮງໆ ຄໍາເວົ້າ ແລະການກະທໍາຕ່າງໆ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກບັນຫາພຽງເລັກນ້ອຍ ກໍອາດຈະກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄດ້.
2. ຢ່າເອົາຄົນອື່ນເຂົ້າມາປຽບທຽບ: ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສຶກດີ ຖ້າເອົາໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຂົ່ຈະຄິດວ່າເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເປັນຢູ່, ຖ້າຫາກເຮົາເອົາເຂົາໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ ເນື່ອງຈາກທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີດີບໍ່ຄືກັນ ເພາະທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະຈຸດດ້ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.
3. ຢ່າເວົ້າເລື່ອງເກົ່າທີ່ເຄີຍຜິດກັນມາກ່ອນ: ການຜິດຖຽງກັນແຕ່ລະຄັ້ງ ເມື່ອປັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼືລົມກັນດ້ວຍເຫດແລ້ວກໍຄວນໃຫ້ເລື່ອງມັນຈົບໄປ ແລະບໍ່ຄວນໄປຍົກ ຫຼືເອົາຄວາມຜິດຄັ້ງກ່ອນຂອງອີກຝ່າຍມາເວົ້າຄືນ ເພື່ອທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມຜິດຂອງຕົນລົງ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ຜົນຢ່າງແນ່ນອນ ມັນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຜິດກັນບໍ່ຈົບງ່າຍໆ. ຖ້າຫາກເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈໍາ ກໍມີແຕ່ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈທັງສອງຝ່າຍ.
4. ທໍາລາຍເຄື່ອງຂອງອ້ອມຂ້າງ: ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຜິດຖຽງກັນ ຫຼືຢູ່ໃນສະພາວະອາລົມຢາກຮ້າຍຢ່າງແຮງ ບາງຄົນອາດຈະຫຼົງໄປທໍາລາຍເຄື່ອງຂອງຢູ່ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງອາດຈະຈັບສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃກ້ມືທີ່ສຸດ ເມື່ອອາລົມດີຂຶ້ນມາກໍຈະມານັ່ງຄິດເສຍດາຍສິ່ງທີ່ທໍາລາຍໄປພາຍຫຼັງ. ເຄື່ອງຂອງບາງຊະນິດ ອາດຈະມີຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈຢ່າມະຫາສານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມັນເສຍຫາຍ ຫຼືເປ່ເພໄປແລ້ວ ໍກອາດຈະສ້າງບາດແຜໃນໃຈທັງສອງຝ່າຍໄດ້ ແລະການທໍາລາຍເຄື່ອງຂອງ ສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ເກງໃຈ ແລະທະນຸຖະໜອມຈິດໃຈຂອງກັນ ແລະກັນ ເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຈົບລົງໂດຍໄວ.
5. ຫ້າມທ້າທາຍກັນດ້ວຍການບອກເລີກ: ເວລາທີ່ຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ວ່າຈະຮ້າຍແຮງ ຫຼືບໍ່ກໍຕາມ ຄໍາວ່າ: “ເຮົາເຊົາກັນ” ກໍຖວ່າເປັນຄໍາຕ້ອງຫ້າມທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເສຍຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ ແລະເກີດຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈຈາກຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ.
     ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຜິດຖຽງກັນຮ້າຍແຮງປານໃດກໍຕາມ ຄວນຕັ້ງສະຕິ, ບໍ່ໃຊ້ອາລົມ ແລະໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຕົວຕັດສິນໃຈ ທີ່ສໍາຄັນຄວນໃຊ້ເຫດຜົນໃນການລົມກັນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານໃຫ້ຍືນຍາວ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ