• CRI ນໍາສະເໜີປຶ້ມໃໝ່ 4 ເຫຼັ້ມ 2 ພາສາ ລາວ-ຈີນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 07 ພະຈິກ 2019 (17.11 ນ.) Read : 614

ໃນວັນທີ 07 ພະຈິກ 2019 ວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI ປະຈໍາລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ໄດ້ຈັດງານແນະນໍາປຶ້ມໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ເປີດປະຕູສູ່ປະເທດຈີນ ຢູ່ທີ່ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ສຸດທິດາ ຫົວໜ້າວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະຈີນ CRI ປະຈໍາລາວ ແລະທ່ານ ນາງ ຜິວລາງວັນ ຫຼວງວັນນາ ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ແປ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະຄູອາຈານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາສະເໜີປຶ້ມໃໝ່ 4 ເຫຼັ້ມ ຄື: ຮູ້ຮອບຈີນ,​ ສັງຮວມຄໍາສັບ ສໍານວນໂຕງໂຕຍ ສຸພາສິດຈີນ-ລາວ; ລາວ-ຈີນ,​ 36 ກົນລະຍຸດ ແລະກະວີເພື່ອເຈົ້າ-ບົດກະວີຈີນສະໄໝປັດຈຸບັນຮ້ອຍບົດ ທີ່ເປັນຜົນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິທະຍາສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ ແລະສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພິມເປັນ 2 ພາລາ ຄື: ພາລສາລາວ ແລະຈີນ. ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງປຶ້ມແຕ່ລະເຫຼັ້ມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປຶ້ມ ຮູ້ຮອບຈີນເປັນປຶ້ມສາລານຸກົມກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ກວມລວມເອົາສະພາບໂດຍຫຍໍ້ຂອງປະເທດຈີນຢ່າງເປັນລະບົບ, ຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈປະເທດຈີນໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະຕິດແທດຕົວຈິງ.

ປຶ້ມ ກະວີເພື່ອເຈົ້າ-ບົດກະວີຈີນສະໄໝປັດຈຸບັນຮ້ອຍບົດໄດ້ເລືອກເອົາບົດກະວີສະໄໝປັດຈຸບັນ ທີ່ດີເດັ່ນຂອງຈີນທັງໝົດ 100 ບົດ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິດໃຈທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຊາວຈີນ.

ປຶ້ມ 36 ກົນລະຍຸດໝາຍເຖິງຍຸດທະວິທີ 36 ຮູບແບບ ເຊິ່ງເປັນຕໍາລາພິໄຊສົງຄາມທີ່ສະຫຼຸບຈາກປະສົບການຕໍ່ສູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະເປັນແນວຄິດດ້ານຍຸດທະການໃນສະໄໝບູຮານຂອງຈີນ. ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ກໍສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະນໍາມາເປັນແນວທາງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ປຶ້ມ ສັງຮວມຄໍາສັບ ສໍານວນໂຕງໂຕຍ ສຸພາສິດຈີນ-ລາວ; ລາວ-ຈີນໄດ້ສັງຮວມເອົາຄໍາສັບ, ສໍານວນໂຕງໂຕຍ, ສຸພາສິດຈີນ-ລາວ; ລາວ-ຈີນ ທັງໝົດ 21.700 ກວ່າສໍານວນ.

      ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈປຶ້ມທັງ 4​ເຫຼັ້ມ ສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ທີ່ ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ