• ສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວ

ໂດຍ: 21 ກັນຍາ 2017 (00.00 ນ.) Read : 1,893

     ເຮົາຄົງຈະເຄິີຍໄດ້ຍິນວ່າຢາຖູແຂ້ວສາມາດໃຊ້ແຕ້ມສິວ ແລະນຳມາຂັດຮອຍຂູດຂີດເທິງໜ້າໂມງ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຢາຖູແຂ້ວມີຄຸນສົມບັດພິເສດຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ. ລອງມາເບິ່ງນຳກັນວ່າສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວມີຫຍັງແດ່ :

1. ຂັດຮ່ອງພື້ນກະໂລ່ ກໍລະນີມີຄາບໄຄເກາະຮ່ອງພື້ນກະໂລ່ ທີ່ຂັດແນວໃດກໍຂັດບໍ່ອອກ ລອງເອົາຢາຖູແຂ້ວໄປປ້າຍຖິ້ມໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວໃຊ້ແປງຂະໜາດນ້ອຍຂັດອອກພຽງເທົ່ານີ້ຮ່ອງພື້ນກະໂລ່ກໍຈະຂາວສະອາດຂຶ້ນ. 

2. ທຳຄວາມສະອາດເຕົາລີດ ຕັ້ງອຸນຫະພູມເຕົາລີດສູງເກີນໄປແລ້ວບັງເອີນໄປລີດຖືກກາເສື້ອທີ່ເປັນພາສຕິກຈົນຢາງເປື່ອຍຕິດເຕົາລີດມານຳ ວິທີງ່າຍໆຄືນຳຢາຖູແຂ້ວໄປຖູໃສ່ໜ້າເຕົາລີດ ແລ້ວເຊັດອອກໃຫ້ໝົດ. 

3. ຈັດການບັນຫາແວ່ນມົວໆ ຫາກແວ່ນ ຫຼືແກ້ວເປັນຝ້າມົວ ເຊັດແນວໃດກໍບໍ່ໃສເງົາ ພຽງແຕ່ບີບຢາຖູແຂ້ວໃສ່ຜ້າສຳລັບເຊັດແວ່ນ ແລ້ວຖູໃຫ້ທົ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳຜ້າສະອາດຜືນໃໝ່ມາເຊັດແວ່ນອີກຄັ້ງ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ແວ່ນ ຫຼືແກ້ວແຜ່ນໃໝ່ທັນທີ. 

4. ມືເໝັນກິ່ນຫົວຫອມ ຫາກໃຜຊອຍຫົວຫອມແລ້ວມີກິ່ນຕິດມື ລ້າງແນວໃດກໍບໍ່ອອກ ລອງໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວແທນສະບູລ້າງມື ແລ້ວກິ່ນເຫຼົ່ານັ້ນຈະໝົດໄປ. 

5. ລຶບກະດານໄວບອດ ກໍລະນີທີ່ໃຊ້ມາກເກີ້ຂຽນກະດານໄວບອດຖິ້ມປະໄວ້ດົນ ຈະເຮັດໃຫ້ລຶບກະດານອອກຍາກ ຫຼືລຶບແລ້ວ ຍັງມີຄາບຂອງມາກເກີ້ຕິດຢູ່ ລອງເຊັດກະດານດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວແລ້ວກະດານໄວບອດຈະກັບມາຂາວເງົາງາມ, ຂຽນແລ້ວອ່ານສະບາຍຕາ.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ