• ເດີນທາງໃນຂະນະຖືພາ ຈະກິນຢາແກ້ເມົາລົດໄດ້ບໍ່?

ໂດຍ: Admin Mahason 28 ກຸມພາ 2019 (08.59 ນ.) Read : 933

     ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໃນຂະນະທີຖືພາ ແລະກໍມີອາການເມົາລົດເປັນປະຈຳອາດຈະສົງໄສວ່າ ຈະສາມາດກິນຢາແກ້ເມົາລົດ, ເມົາຍົນ ໄດ້ ຫຼືບໍ່ ເພາະທ່ານເອງກໍອາດຈະມີຄວາມຢ້ານທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍກັບລູກໃນທ້ອງ.
     ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ສາມາດກິນຢາແກ້ເມົາລົດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຢາທີ່ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະບົ່ງມະຕິໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໂດຍທົ່ວໄປຢາແກ້ເມົາລົດສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາຈະເປັນຢາຊະນິດດຽວກັບແກ້ອາການແພ້ທ້ອງຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ໄດເມນໄຮດຣິເນທ (Dimenhydrinate). ແຕ່ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະກິນໃນເວລາທີ່ເມົາລົດຂັ້ນຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ.

ວິທີບັນເທົາອາການເມົາລົດໂດຍບໍ່ໃຊ້ຢາ:
1. ພະຍາຍາມນັ່ງລົດບໍລິເວນດ້ານໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຈັງຫວະການເຄື່ອນຕົວຂອງລົດ.
2. ຫ້າມອ່ານໜັງສື ຫຼືຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ນັ່ງໃນລົດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປະສາດ ຫຼືສະມາທິຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສົມດຸນຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົດບໍ່ໄດ້ຈົນເກີດອາການເມົາລົດ.
3. ດື່ມນ້ຳອັດລົດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງນ້ຳອັດລົມຈະຊ່ວຍຂັບດັນກົດໃນກະເພາະອາຫານອອກມາ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການທ້ອງອືດ, ບໍ່ສະບາຍທ້ອງທີ່ເກີດຈາກອາການເມົາລົດໄດ້.
4. ໃຊ້ຢາໝ່ອງ, ຢາດົມເມື່ອມີອາການວິນຫົວ, ປວດຮາກ.
5. ກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ ແຕ່ແນະນຳວ່າຢາກິນຫຼາຍຈົນເກີນໄປເພາະອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບທ້ອງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນັ່ງໃນລົດກໍເປັນໄດ້.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ