• ບອກລາບັນຫາທ້ອງລາຍພາຍຫຼັງເກີດລູກ

ໂດຍ: Admin Mahason 28 ກຸມພາ 2019 (08.52 ນ.) Read : 850

     ບັນຫາໜ້າທ້ອງລາຍໃນໄລຍະຖືພາເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ແລະມັນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຍາກສຳລັບຜູ່ເປັນແມ່ໂດຍສະເພາະແມ່ມືໃໝ່. ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈຫຼາຍເກີນໄປເພາະທ່ານສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງເພື່ອໃຫ້ກັບມາມີໜ້າທ້ອງລຽບງາມຄືຕອນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືພາ.
1. ກິນວິຕາມິນເສີມປະເພດຄໍລາເຈນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄໍລາເຈນມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍເສີມສ້າງຄໍລາເຈນບໍລິເວນຜິວໜັງໜ້າທ້ອງທີ່ຖືກທຳລາຍໃນໄລຍະທີ່ຖືພາ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍແຕກລາຍດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆຈາງໄປເລື້ອຍໆ, ນອກຈາກນີ້ຄວນທາຄຣີມບຳລຸງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງວິຕາມິນອີພ້ອມທັງນວດເບົາໆກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮອຍແຕກລາຍຈາງຫາຍໄປໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄວວາຂຶ້ນ.
2. ຫຼີກລ່ຽງການອາບນຳ້ອຸ່ນ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ແລະແຕກລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາດຄວາມຊຸ່ມ, ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ລູກອ່ອນທັງຫຼາຍຄວນອາບນ້ຳອຸ່ນສະເພາະໄລຍະທີ່ຢູ່ໄຟເທົ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຄວນອາບນ້ຳໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິທີ່ບໍ່ເຢັນ ຫຼືອຸ່ນຫຼາຍ.
3. ດື່ມນຳ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບແມ່ລູກອ່ອນ ເພາະການດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີນ້ຳນົມໃຫ້ລູກດູດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ, ບໍ່ແຕກລາຍ. ນອກຈາກການດື່ມນ້ຳສະອາດແລ້ວ ກໍສາມາດດື່ມນ້ຳຜັກສົດ, ນ້ຳໝາກໄມ້ສົດກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ວິຕາມິນທີ່ມີປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນ.
     ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເບິ່ງແຍງຜິວໃນໄລຍະທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງພະຍາຍາມເລືອກຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ແລະຄຣີມບຳລຸງຜິວທີ່ປອດໄພເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບກັບລູກນ້ອຍ. ເພາະສານບາງຊະນິດຈະຊຶມເຂົ້າຜິວໜັງ ແລະສະສົມໃນນ້ຳນົມຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານໄດ້. ຖ້າຫາກຢາກໃຊ້ວິທີທາຄຣີມ ຫຼືກິນອາຫານເສີມຄວນກິນໃນໄລຍະທີ່ລູກເຊົານົມແລ້ວຈະດີທີ່ສຸດ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ