• ພຶດຕິກຳຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກເສຍໃຈ

ໂດຍ: ແມວດຳ 22 ມັງກອນ 2019 (17.07 ນ.) Read : 585

ພໍ່ແມ່ແຕ່ລະທ່ານລ້ວນແຕ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີ, ມີຄຸນສົມບັດ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຫວັງດີຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນກໍຢ່າສະແດງພຶດຕິກຳບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເສຍໃຈຈົນກາຍເປັນເດັກມີບັນຫາ ໂດຍສະເພາະລູກທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະໄວໜຸ່ມ.

1.ບໍ່ໃຫ້ລູກໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ ແລະການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລູກກາຍເປັນການຖຽງ ແລະກາຍເປັນຄຳແກ້ໂຕສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະມັກຈະຖືກຮ້າຍເວລາອອກຄວາມຄິດເຫັນ, ຈົນກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ ແລະບໍ່ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ.

2.ມັກຂຸດເລື່ອງເກົ່າໆໃນອະດີດມາປົນກັບປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງມັນເປັນການຊ້ຳເຕີມລູກໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົວ. ສິ່ງທີ່ລູກຕ້ອງການທີ່ສຸດຄືກຳລັງໃຈບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າສຽດສີທີ່ຫົດຫູ່ໃຈຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນປົມດ້ອຍ.

3.ນຳເອົາເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງລູກໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ, ຈະເປັນສິ່ງທີ່ບັນທອນຈິດໃຈລູກຈົນບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຈພໍ່ແມ່ ແລະບໍ່ກ້າປຶກສາບັນຫາກັບພໍ່ແມ່, ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີໂລກສ່ວນຕົວສູງ ຫຼືອາດແກ້ບັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ຜິດ.

4.ພໍ່ແມ່ບາງຄົນມັກໃຊ້ອາລົມກັບລູກເຖິງແມ່ນວ່າລູກຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ, ໃຈຮ້າຍມາແຕ່ທາງໃດກໍມັກລົງກັບລູກທຸກເທື່ອ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຄິດວ່າພໍ່ແມ່ເປັນຄົນບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະບໍ່ໜ້ານັບຖື.

5.ພໍ່ແມ່ບາງຄົນມັກຄິດວ່າການໃຊ້ຄຳເວົ້າບໍ່ສຸພາບ, ສຽດສີບອກສອນລູກເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວການກ່າວເຕືອນ ຫຼືບອກສອນ ເປັນການອະທິບາຍເຫດ ແລະຜົນໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ຄຳເວົ້າສຽດສີເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຝັງໃຈກັບຄຳເວົ້ານັ້ນໆ ແລະບໍ່ສາມາດສຳນຶກຜິດ.

6.ການຕຳໜິ, ເອົາຂໍ້ເສຍຂອງລູກມາເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ.

7.ຊໍ້າເຕີມເວລາທີ່ລູກຜິດພາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານກາຍເປັນຄົນກັງວົນໄດ້ງ່າຍ, ຢ້ານການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດຄືການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະຄ່ອຍໆອະທິບາຍເຖິງຜົນເສຍຂອງຄວາມຜິດພາດ. 

8.ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບລູກ, ເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເກີດອາການຕໍ່ຕ້ານ, ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະໃນອະນາຄົດຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

9.ເອົາຄວາມຄິດຕົນເອງເປັນໃຫຍ່, ມັກຄິດແທນລູກທຸກເລື່ອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ ແລະມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ລູກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ມັກ ເຊິ່ງມັນເປັນການຕັດອິດສະຫຼະທາງຄວາມຄິດຂອງລູກ ແລະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ.ທີ່ມາ: