• ປະຈານຜົວທາງອອນລາຍ ຊ່ຳຂ້າກັນຕາຍທຸກຝ່າຍ.

ໂດຍ: Admin Mahason 20 ກັນຍາ 2017 (00.00 ນ.) Read : 1,311

     “ອຸທາຫອນສອນໃຈສຳລັບຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄອງເຮືອນ-ຄອງຮັກ” ການເປັນກະແສໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຕິດຕາມກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບຂ່າວຄາວຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄູ່ທີ່ຜົວນອກໃຈໄປມີເມຍນ້ອຍ, ເສິກຄີບອດລະຫວ່າງເມຍຫຼວງ-ກັບເມຍນ້ອຍ, ເມຍຫຼວງແຄັບໜ້າຈໍປະຈານຜົວນອກໃຈ, ຖ່າຍຄິບຕົບຕີກັນ, ເມຍນ້ອຍຖ່າຍຄິບມີເພດສຳພັນສົ່ງໄປໃຫ້ເມຍຫຼວງຂອງຝ່າຍຊາຍເບິ່ງ ແລະອີກສາລະພັດຢ່າງ 

     ເມື່ອນຳມາເຜີຍແຜ່ໃນສັງຄົມອອນລາຍ ຜູ້ຄົນກໍຮ້າຍດ່າກ່າວປະນາມເຖິງການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະສິນລະທຳ ກາຍເປັນບັນຫາຄອບຄົວທີ່ຮຸນແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນແຕກຫັກກໍມີ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຄູ່ແຕ່ງງານຄູ່ໜຶ່ງ ຜົວບໍ່ຍອມກັບມາເຮືອນ ແຕ່ໄປຢູ່ກັບເມຍນ້ອຍ ແລ້ວຕັດສິນໃຈຈົບຄວາມສຳພັນກັບເມຍໃຫຍ່ຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມ (ແຊັດກັນຢູ່ວັອດແອັບ) ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍເມຍໃຫຍ່ເຈັບແຄ້ນໃຈ ແຄັບໜ້າຈໍຂໍ້ຄວາມທີ່ລົມກັນໂພສລົງໃນເຟຊບຸກ ພ້ອມດ້ວຍຮູບຜູ້ເປັນຜົວ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ກ່າວຫາວ່າເປັນເມຍນ້ອຍ ຜົນລັບທີ່ໄດ້ຄື ຊາວໂຊຊຽວກະໜ່ຳສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

     ຕໍ່ກັບເຫດການນີ້ລອງຄິດນຳກັນເບິ່ງວ່າຈະນຳຜົນກະທົບຫຍັງມາສູ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແດ່! ເລີ່ມຈາກຝ່າຍຊາຍ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຖືກໂຈມຕີໜັກໜ່ວງເອີ້ນໄດ້ວ່າເກືອບບໍ່ມີບ່ອນຢືນໃນສັງຄົມ ເປັນຜູ້ຊາຍຫຼາຍໃຈທັງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຂາດພາວະການເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ຫຼີກລ້ຽງການໂອ້ລົມເຊິ່ງໜ້າ ແຕ່ໃຊ້ວິທີການແຊັດຖືເປັນສິ່ງບໍ່ເໝາະສົມ) ສົມມຸດວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ເປັນພະນັກງານລັດ ກໍຄົງຖືກຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາດ້ານຄຸນສົມບັດ ຍິ່ງຫາກເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ-ຕຳຫຼວດຍິ່ງຜິດວິໄນ, ຫາກເປັນຄູອາຈານກໍສູນເສຍຄວາມໜ້າເຄົາລົບເຊື່ອຖືຕໍ່ລູກສິດ ແລະອື່ນໆນີ້ຄືການລົງໂທດທາງສັງຄົມບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຂະບວນການທາງກົດໝາຍ.

     ສຳລັບຝ່າຍເມຍຫຼວງຜູ້ເປັນຄົນປ່ອຍຂ່າວຄືຄວາມບໍເຄົາລົບ ແລະຮັກສາໄວ້ເຖິງກຽດສັກສີຂອງຜູ້ເປັນຜົວ ເຖິງແມ່ນວ່າຜົວຈະເປັນຝ່າຍຜິດ ແລະທຳຮ້າຍໃຫ້ເຈັບແຄ້ນແໜ້ນໃຈ ແຕ່ຄຸນສົມບັດຂອງການເປັນພັນລະຍາທີ່ດີ ກໍຄືບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະເອົາບັນຫາໃນຄອບຄົວໄປປ່າວປະກາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ (ຄວາມໃນບໍ່ໃຫ້ອອກ ຄວາມນອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ) ທາງທີ່ດີຄວນນຳບັນຫາໄປປຶກສາຍເຖົ້າແກ່ລຸງຕາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ຕາມຂັ້ນຕອນ 

     ອີກປະການໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີຂຶ້ນໂຮງຂຶ້ນສານເພື່ອປະຮ້າງ ຝ່າຍຊາຍອາດຈະຟ້ອງກັບຝ່າຍຍິງ (ເມຍໃຫຍ່)ໃນກໍລະນີໂພສຂໍ້ຄວາມຄຳເວົ້າປ່າວປະຈານເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍສູນເສຍກຽດສັກສີກໍເປັນໄດ້. ສຳລັບຝ່າຍເມຍນ້ອຍ (ອາດຈະທຳການໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການ ຫຼືຮູ້ແລ້ວຕ່າວພາໂລເຮັດກໍຕາມແຕ່) ແນ່ນອນວ່າຈະຖືກກ່າວປະນາມຈາກສັງຄົມ ແລະມີປະຫວັດທີ່ດ່າງໝອງ ໃນອະນາຄົດຫາກມີຄົນຮັກທີ່ຕ້ອງການສ້າງຄອບຄົວກັບທ່ານ ໝັ້ນໃຈຫຼືຍັງວ່າຝ່າຍຊາຍ ຫຼືຄອບຄົວຝ່າຍຊາຍຈະຮັບອາດີດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະໜິດໃຈ. 

     ສະນັ້ນ, ກໍຈະເຮັດຫຍັງຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີ ຄຳນຶງເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ເພາະ ຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງເຮົາບໍ່ສາມາດກັບມາແກ້ໄຂໄດ້ ແລະມັນອາດຈະກາຍເປັນຮອຍບາບຕິດໂຕໄປຕະຫຼອດຊີວິດ. ສ່ວນອີກບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ ນັ້ນກໍຄືລູກ. ບໍ່ມີລູກຄົນໃດທີ່ປາຖະໜາຢາກໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ. ເດັກຈະຂາດຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະຖືກກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈຫາກໄດ້ຍິນຄຳຕິສິນນິນທາກ່ຽວກັບບັນຫາພໍ່ແມ່.  

     ຄຳວ່າຄອບຄົວ ຄືຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຕ້ອງສ້າງມັນຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະປັດໄຈອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ. ສະນັ້ນ, ທຸກໆບາດກ້າວຂອງການໃຊ້ຊີວິດຄວນດຳເນີນໄປຢ່າງມີສະຕິ, ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອາລົມຢູ່ເໜືອກວ່າເຫດຜົນ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຫາກມື້ໜຶ່ງຊີວິດຄູ່ດຳເນີນມາຮອດທາງຕັນແທ້ໆ ຕ່າງຝ່າຍກໍຄວນຫັນໜ້າລົມກັນດ້ວຍເຫດຜົນ ລົມກັນແບບເຊິ່ງໜ້າບໍ່ແມ່ນຫັນໜ້າໃສ່ຈໍໂທລະສັບ ແລ້ວເລີກລາກັນຜ່ານໂປຣແກມແຊັດ ເພາະອາດຈະນຳມາເຊິ່ງບັນຫາຄືທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງກໍເປັນໄດ້.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ