• ແມ່ຍິງຖືພາມີພາວະທ້ອງແຂງ ອັນຕະລາຍຢ່າວາງໃຈເດັດຂາດ

ໂດຍ: 16 ມັງກອນ 2019 (11.40 ນ.) Read : 3,676

ອາການທ້ອງແຂງຂອງແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາແມ່ນເກີດຈາກການບີບຕົວເປັນກ້ອນລົມຂອງມົດລູກຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ແລະມົດລູກ ເຊິ່ງອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ກໍຈາກການຕິດເຊື້ອຂອງລະບົບປັດສະວະ ແລະຖ້າຫາກປະໄວ້ດົນອາດເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກເປີດ ແລະເກີດກ່ອນກຳນົດໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງແຂງຈົນເປັນອັນຕະລາຍ

-ບໍ່ຄວນຈັບທ້ອງເລື້ອຍໆ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກຖືກກະຕຸ້ນ ແລະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນແຂງໂຕເປັນກ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ.

-ຫ້າມມີເພດສຳພັນ, ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກບີບຕົວເປັນຈັງຫວະ ແລະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນນ້ຳອະສຸຈິຈະມີສານເຄມີທີ່ເປັນຕົວການເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກຂະຫຍາຍຕົວ.

-ຫ້າມບິດໂຕໄປມາ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນໃນມົດລູກສູງຂຶ້ນຈົນທ້ອງແຂງເປັນກ້ອນ.

-ຢ່າກັ້ນປັດສາວະ, ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະປັດສາວະ (ພົກຍ່ຽວ) ແລະມົດລູກເກີດການບຽດກັນ ແລະເຮັດໃຫ້ທ້ອງແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະໄປຖ່າຍປັດສາວະອອກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມອາການທ້ອງແຂງ, ທ້ອງເປັນກ້ອນລົມມັກຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກັບແມ່ຍິງຖືພາໂດຍສະເພາະເວລານອນພິກໂຕ, ລູກດິ້ນ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ມີອາການທ້ອງແຂງເລື້ອຍໆ ແລະໜັກກວ່າປົກກະຕິກໍຄວນນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍ ແລະຖ້າຫາກອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ມີອາການທ້ອງແຂງທຸກໆ 30 ນາທີ ເປັນເວລາຕິດຕໍ່ກັນ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ກໍຄວນຮີບໄປພົບແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານທັນທີ.
ທີ່ມາ: