• SCG Sharing the Dream ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາ ປີທີ 7

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 19 ທັນວາ 2018 (11.28 ນ.) Read : 324

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2018 ຜ່ານມາ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັດສຊີຈີ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “SCG Sharing the Dream” ປີທີ 7 ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສູນກີລາ ບູໂດ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານ ໄດ້ແກ່: ທ່ານ ປອ. ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ທ່ານ ຊັດສະວານ ສາຄອນສິນ ອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ພູທອນ ແສງດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ມະນີສຸກ ຈຽມສີສຸລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສັງລວມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຊະນະ ພູມີ Vice President – Cement and Construction Solution Business, Cement – Building Material Business SCG, ທ່ານ ວິໂຣດ ຣັດຕະນະໄຊສິດ Head of Distribution and Retail Business, Cement – Building Material Business SCG, ທ່ານ ສຸລະໄຊ ນິ້ມລະອໍ Managing Director Northeast Chain Cement - Building Materials Business SCG, ທ່ານ ວໍຣະການ ພົງສີລິກຸນ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຄໍາມ່ວນ ຊີມັງ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ນາງ ດາຣາ ກັນລະຍາ ທີ່ປຶກສາ ສະມາຄົມຮ່ວມນໍ້າໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວ, ທ່ານ ນາງ ສຸລະພີ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສະມາຄົມຮ່ວມນໍ້າໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວ, ບັນດາຄູອາຈານ ແລະພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງໆຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ 300 ກວ່ານ້ອງ.

ໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາ SCG Sharing the Dream ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ເຍົາວະຊົນ ໃນພູມີພາກອາຊຽນ ຂອງເອັດສຊີຈີ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງດໍາເນີນກິດຈະກໍາເພື່ອສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເດັກດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູ ແຕ່ມີຖານະທີ່ຍາກຈົນ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ ເພື່ອນໍາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວກັບມາພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະປະເທດຊາດຂອງຕົນ. ໃນນີ້; ທາງເອັດສຊີຈີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຄ່າຮໍ່າຮຽນ ແລະອຸປະກອນການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງກິດຈະກໍາອົບຮົມທີ່ມຸ່ງຈິດສໍານຶກດ້ານສິລະທໍາ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງເຍົາວະຊົນ. ການມອບທຶນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການມອບໃນປະເທດໄທ ແລະໄດ້ຂະຫຍາຍອອກສູ່ປະເທດອື່ນ ໄດ້ແກ່: ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ, ຟິລິບປິນ ແລະກໍາປູເຈຍ.

ໃນປີ 2018 ນີ້ທາງ ເອັດສຊີຈີ ໄດ້ມອບທຶນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 315 ທຶນ. ໃນນັ້ນ; ມີທຶນສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈໍານວນ 300 ທຶນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 160 ທຶນ ແລະແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 140 ທຶນ), ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນເກັ່ງ (ທຶນພິເສດ) ຈໍານວນ 5 ທຶນ ແລະທຶນສໍາລັບລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍານວນ 10 ທຶນ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ທາງ ເອັດສຊີຈີ ໄດ້ມອບທຶນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. ລວມມູນຄ່າທຶນການສຶກສາທັງໝົດ 543.100.000 ກີບ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ