• ງານມະຫະກໍາ ນັດພົບແຮງງານ ປະຈໍາປີ 2018

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 14 ທັນວາ 2018 (11.56 ນ.) Read : 271

ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ, ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB), ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະອົງການ IOM ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານ ມະຫະກໍານັດພົບແຮງງານ ປະຈໍາປີ 2018, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 18 ທັນວາ ວັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ ແລະເປີດໂຕເວັບໄຊບໍລິການຈັດຫາງານສາທາລະນະຊົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ທັນວາ 2018 ທີ່ສູນການຄ້າ ທົ່ງຂັນຄໍາ ຊັ້ນ 3. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແກ່: ທ່ານ ນາງ ກາລີນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາລາວ ແລະທ່ານ ຢາຊູສິ ນິກິສິ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຜູ້ມີກຽດທີ່ຖືກເຊີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ງານມະຫະກໍານັດພົບແຮງງານ ປະຈໍາປີ 2018 ນີ້ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງບູ໊ດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະບໍລິສັດການຈັດຫາງານ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໃນການສະໝັກງານ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການສໍາພາດ ແລະການເຮັດສັນຍາແຮງງານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາສູນຝຶກ ແລະວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ສະແດງກິດຈະກໍາການຝຶກ, ການໃຫ້ແນະນໍາດ້ານອາຊີບ, ການຂຶ້ນທະບຽນການຝຶກ ແລະຍັງມີການວາງສະແດງສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຜະລິດຕະພັນພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບູ໊ດຂອງ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານຂອງ 9 ແຂວງ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະຈໍາປາສັກ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ທີ່ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊບໍລິການຈັດຫາງານ ສາທາລະນະຊົນ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ