• ປ່ຽນເຫຼັກເສດ ໃຫ້ກາຍເປັນເງິນລ້ຽງຊີບຕົນ “ຕີພ້າ”

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 06 ທັນວາ 2018 (10.38 ນ.) Read : 1,099

ການຕີພ້າ ເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົາສູ່ຄອບຄົວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແຕ່ຖ້າຈະປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ ຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ແລະທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມສໍານານສະເພາະດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ໄດ້ດີ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະມີຄວາມທົນທານ.

ທ້າວ ສົງຄາມ ເຄນມີໄຊ ອາຍຸ 30 ປີ ຢູ່ຍ້ານ ໂພນເຍຍໃຫຍ່ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢຶດຖືອາຊີບ ຕີມີດ-ຕີພ້າ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີສົມຄວນ ເຊິ່ງລາວໄດ້ບອກວ່າ: ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງຄອບຄົວຕົນເອງແມ່ນ ການເຮັດນາ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະຕີມີດ-ຕີພ້າ ເປັນອາຊີບເສີມ. ກ່ອນທີ່ຕົນເອງຈະມາຢຶດຖືອາຊີບຕີພ້ານີ້ ຕົນເອງເຄີຍໄປເປັນລູກຈ້າງ ຫຼືເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ກັບຄົນອື່ນມາກ່ອນ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍນັ້ນ ຕົນເອງກໍໄດ້ສຶກສາເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໃນການຜະລິດໄປນໍາ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນກັບຊ່າງມືອາຊີບ. ພໍມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງຕົນເອງກໍເລີ່ມໄດ້ຊຶມຊັບຄວາມຮູ້ດ້ານການຕີພ້າຫຼາຍສົມຄວນ ແລະເລີ່ມມີຄວາມຊໍານານຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກມາເຮັດເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ກໍເລີ່ມຈາກການເຜົາເຫຼັກໃຫ້ມີຄວາມຮ້ອນສູງຈົນກາຍເປັນເຫຼັກສີແດງ ເພື່ອໃຫ້ຕັດອອກໄດ້ສະດວກແລ້ວຕັດແບ່ງເປັນທ່ອນຕາມຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍຕີປັບເຫຼັກໃຫ້ເປັນຮູບຊົງຂອງພ້າ ເມືອເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ ຈຶ່ງນໍາໄປລັບໃຫ້ມີຄວາມຄົມແລ້ວນໍາໄປໃສ່ດ້າມພ້າກໍເປັນອັນສໍາເລັດ ແລະສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ. ນອກຈາກການຜະລິດພ້າແລ້ວ ຍັງໄດ້ຜະລິດປະເພດຂວານ, ຊວ້ານ, ສຽມ, ມີດ ແລະອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ໃນໜຶ່ງມື້ສາມາດຜະລິດພ້າໄດ້ປະມານ 15 ດວງ; ໃນລາຄາຈໍາໜ່າຍ ອີງຕາມຂະໜາດ ເລີ່ມແຕ່ 15.000-30.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງດວງ. ສ່ວນເຫຼັກທີ່ນໍາເອົາມາໃຊ້ໃນການຜະລິດແມ່ນ ເຫຼັກແໜບລົດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງສາມາດຊອກຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານ ຊື້-ຂາຍ ເຫຼັກເສດທົ່ວໄປ ແລະເລືອກເອົາເຫຼັກທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະບໍ່ເປັນໝ້ຽງຫຼາຍ.

ສໍາລັບການຈໍາໜ່າຍ ນອກຈາກລູກຄ້າມາຮັບຊື້ເຖິງສະຖານທີ່ແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງໄປຕາມຮ້ານຄ້າ ຫຼືມີລູກຄ້າປະຈໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງອ້ອມຂ້າງ ແລະແຂວງ ລວມເຖິງຕ່າງແຂວງກໍມີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ເຮັດໃຫ້ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວປະມານ 4-5 ລ້ານກີບ ຕໍ່ເດືອນ.

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ອິນມີໄຊ ຮອງນາຍບ້ານໆ ໂພນເຍຍໃຫຍ່ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ ໂພນເຍຍໃຫຍ່ ປະກອບມີ 180 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 220 ຄອບຄົວ ແລະປະຊາກອນ ຈໍານວນ 909 ຄົນ. ສໍາລັບອາຊີບການຕີພ້າແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຜະລິດມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 1977 ເປັນຕົ້ນມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໃນທົ່ວບ້ານມີເຕົາສໍາລັບຕີພ້າ ຈໍານວນ 13 ເຕົາ, ມີຈໍານວນ 39 ຄອບຄົວທີ່ປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວ.

ນອກນັ້ນ, ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສ່ວນໜຶ່ງ ຍັງໄດ້ປະກອບອາຊີບດ້ານຫັດຖະກໍາ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດໝວຍເຂົ້າ, ທັກຟອຍແຂມ, ຟອຍກ້ານຕານ ແລະອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເປັນອາຊີບເສີມ ສ້າງລາຍຮັບເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂໍ້ມູນ: Media Laos
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ