• 10 ຂັ້ນຕອນຈົບຄວາມສໍາພັນ ໃຫ້ຈາກກັນດ້ວຍດີ

ໂດຍ: ແມວດຳ 04 ທັນວາ 2018 (14.28 ນ.) Read : 694

ຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງຕົນຍືນຍາວ, ຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນໄປຈົນແກ່ເຖົ້າ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອການເວລາປ່ຽນໄປຄວາມຮັກທີ່ຫວານກັບກາຍເປັນຂົມ, ເມື່ອເປັນແບບນັ້ນ ທ່ານຈະມີວິທີຮັບມືແບບໃດເພື່ອໃຫ້ການເລີກລາໃນຄັ້ງນີ້ຈົບໄປດ້ວຍດີ.

-ຫາເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອລົມກັນ, ບໍ່ຄວນຕັດຂາດຄວາມສຳພັນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຈຮ້າຍ ຫຼືເສຍໃຈ. ເພາະບາງຄັ້ງທ່ານອ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງການເລີກລາຈາກກັນ ແຕ່ຍ້ອນອາລົມໃນຂະນະນັ້ນມັນພາໄປ.

-ຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍຢ່າງເປີດໃຈວ່າເຂົາຮູ້ສຶກກັບທ່ານແນວໃດໃນຕອນນີ້, ເຊິ່ງທ່ານເອງມີໜ້າທີ່ຟັງ ແລະຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄຳຕອບທີ່ໄດ້ມາໃຫ້ໄດ້.

-ບອກຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະເຫດຜົນຂອງທ່ານຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ແຕ່ບໍ່ຄວນເວົ້ານ້ຳຖ້ວມທົ່ງຈົນເກີນໄປ ແລະໃຊ້ພາສາທີ່ສຸພາບ.

-ຫາກມີເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂມໂຫ ຫຼືຜິດຖຽງກັນໃນລະຫວ່າງສົນທະນາຂໍໃຫ້ອົດທົນ ແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດີຂຶ້ນ.

-ຍອມຮັບຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫາກວ່າຄວາມພະຍາຍາມເລີກລາຈາກກັນໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ສຳເລັດ ຫຼືບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ທ່ານຄາດຫວັງ.

-ຢ່າບັງຄັບໃຫ້ອີກຝ່າຍຕັດສິນໃຈທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນອາລົມເສຍໃຈ, ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈເຮັດບາງຢ່າງເພື່ອປະຊົດທ່ານແທນການເລີກລາກໍເປັນໄດ້.

-ຢ່າສານສຳພັນ ຫຼືຊອກຫາຄວາມຮັກຄັ້ງໃໝ່ທັນທີຫຼັງຈາກເລີກລາ, ເພາະມັນເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງການຮັກສານ້ຳໃຈຂອງອີກຝ່າຍ.

-ຕ້ອງຍອມຮັບກັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບທັງສອງຝ່າຍ, ເພາະຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຮູ້ຄວາມເຈັບປວດ ແລະການກັບມາເປັນໝູ່ ຫຼືເກີດຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຕໍ່ກັນນັ້ນຈະມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ.

-ຢ່າບອກຄົນອື່ນວ່າທ່ານຕັ້ງໃຈຈົບຄວາມສຳພັນກັບອີກຝ່າຍທັງໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເລີກລາຈາກກັນ ແລະອີກຝ່າຍຍັງບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າຕ້ອງເລີກລາ.

-ສິ່ງສຸດທ້າຍ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນຢ່າຈົບຄວາມສຳພັນ ຫຼືບອກເລີກຜ່ານສື່ອອນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ກ້າລົມກັນແບບເຊິ່ງໜ້າເພາະຢ້ານເປັນອັນຕະລາຍຈາກຄວາມໂມໂຫຂອງອີກຝ່າຍ ການບອກເລີກຜ່ານສື່ອອນລາຍກໍເປັນທາງອອກທີ່ດີ.

ການເລີກລານຳມາເຊິ່ງຄວາມເຈັບປວດ ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຮັກ, ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງເລີກລາ ກໍຂໍໃຫ້ຈົບຄວາມສຳພັນດ້ວຍດີ ເພາະໂລກນີ້ມັນກົມອະນາຄົດພວກທ່ານອາດຈະກັບມາພົບກັນອີກກໍເປັນໄດ້.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ