• ຕ້ອງຢູ່ກັບ “ໜີ້” ແບບໃດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ “ເປັນໜີ້”

ໂດຍ: ແມວດຳ 28 ພະຈິກ 2018 (15.46 ນ.) Read : 771

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນການບໍ່ມີໜີ້ ເປັນຄວາມໂຊກດີທີ່ປະເສີດ, ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງການເປັນໜີ້ໄດ້ທ່ານກໍຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະເຂົ້າສູ່ສະພາວະ ການເປັນໜີ້ ຢ່າງເຕັມຕົວ. ແຕ່ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັບມືກັບສະພາວະດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະທໍ້ຖອຍ.

ຍອມຮັບສະພາບການເປັນໜີ້ຢ່າງມີສະຕິ:ຫຼາຍທ່ານອາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີໜີ້ດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຍ້ອນເຫດຜົນໃດການຍອມຮັບຄວາມຈິງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເມື່ອເປັນໜີ້ແລ້ວທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ສະຖານະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານບໍ່ຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ່າງໆອອກໄປ, ຕ້ອງປະຢັດ, ອົດທົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືຖ້າຈຳເປັນກໍຕ້ອງໄດ້ຫາວຽກເສີມ, ແບ່ງຂາຍຊັບສິນບາງຢ່າງອອກໄປເພື່ອໃຫ້ມີເງິນຊຳລະໜີ້ບາງສ່ວນ.

ສູ້ຊົນ ແລະເຂັ້ມແຂງ:ເມື່ອພົບບັນຫາໜີ້ສິນການຈັດລະບຽບໃນການຊຳລະໜີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ໃນແຕ່ລະເດືອນທ່ານຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ໄດ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເພາະການຊຳລະໜີ້ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ທ່ານກໍຈະມີອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເງິນໄວຂຶ້ນ, ມູນຄ່າດອກເບ້ຍກໍຫຼຸດລົງ.

ຢ່າຊຳລະໜີ້ດ້ວຍການເພີ່ມໜີ້:ການພະຍາຍາມຢືມເງິນຈາກແຫຼ່ງອື່ນມາໃຊ້ໜີ້ບ່ວງເກົ່າເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ, ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີວັນຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບລູກໜີ້ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໜີ້ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ.

ເຈົ້າໜີ້ (ໃນລະບົບ) ບໍ່ໄດ້ໂຫດຮ້າຍຄືດັ່ງທີ່ທ່ານຄິດ:ຖ້າທ່ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຄວນແຈ້ງໃຫ້ສະຖາບັນເງິນກູ້, ທະນາຄານ... ທີ່ທ່ານກູ້ຢືມເງິນຮັບຮູ້, ພ້ອມທັງຊີ້ແຈງເຫດຜົນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາທາງອອກທີ່ດີໃຫ້ກັບທາງສອງຝ່າຍ.

ຄອບຄົວເປັນກຳລັງໃຈທີ່ສຳຄັນ:ການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາຄົນດຽວອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໝົດກຳລັງໃຈ, ແຕ່ມັນຈະເປັນການດີຖ້າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານມີການແບ່ງເບົາພາລະໜີ້ສິນຊ່ວຍທ່ານໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ລວມໄປເຖິງການໃຫ້ກຳລັງໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າບັນຫາກໍຈະໝົດໄປໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.
ທີ່ມາ: