• ຮູ້ປະຕິເສດຢ່າງສະຫຼາດ ມິດຕະພາບກໍຄົງຢູ່

ໂດຍ: ແມວດຳ 06 ພະຈິກ 2018 (14.06 ນ.) Read : 664

ການມີນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ແຕ່ການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກການປະຕິເສດຢ່າງເໝາະສົມກໍເປັນເລື່ອງຈຳເປັນສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ບາງຄັ້ງການເປັນຜູ້ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນກໍອາດນຳພາຄວາມທຸກໃຈມາສູ່ໂຕເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຄວນຮຽນຮູ້ມີວິທີປະຕິເສດຄົນອື່ນດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຕເຮົາເອງບໍ່ຮູ້ສຶກຜິດຫຼາຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກປະຕິເສດເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ດ້ວຍ 5 ວິທີປະຕິເສດ ທີ່ບໍ່ທໍາລາຍມິດຕະພາບ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກັນ ແລະກັນ.

1.ຕອບປະຕິເສດແບບກົງໄປກົງມາ, ດ້ວຍການເວົ້າຄຳວ່າ: “ບໍ່” ສອງເທື່ອໃນປະໂຫຍກປະຕິເສດໜຶ່ງປະໂຫຍກ, ພ້ອມກັບປິດທ້າຍປະໂຫຍກເວົ້າຄຳວ່າ: “ຂອບໃຈ”. ຕົວຢ່າງ: “ບໍ່ໄດ້. ຂ້ອຍໄປບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼີ່ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີທີ່ຊວນ”.

2.ສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາປະຕິເສດໂດຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄຳວ່າ: “ບໍ່” ຂຶ້ນຕົ້ນປະໂຫຍກ, ເພື່ອເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ຖືກປະເສດເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການແທ້ໆ. ຕົວຢ່າງ: “ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຕອນນີ້ເຈົ້າຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີ, ແຕ່ຂ້ອຍຕ້ອງໄປວຽກດຽວນີ້”.

3.ບອກເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປະຕິເສດແບບກົງໄປກົງມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກປະຕິເສດຮູ້ທັນທີ, ເຊິ່ງເຫດຜົນທີ່ນຳມາອ້າງຕ້ອງເປັນປະໂຫຍກທີ່ສັ້ນ, ກະທັດຮັດ, ຊັດເຈນ. ຕົວຢ່າງ: “ຂ້ອຍໄປທ່ຽວກັບເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເພາະຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນມື້ນີ້”.

4.ປະຕິເສດພ້ອມກັບໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີ, ເພາະໝູ່ບາງຄົນກໍອາດຈະບໍ່ຍອມຮັບຄຳປະຕິເສດງ່າຍໆ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແລກປ່ຽນ. ຕົວຢ່າງ: “ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄປບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ອາທິດໜ້າຈຶ່ງໄປນຳກັນເນາະ!”.

5.ທົບທວນປະໂຫຍກປະຕິເສດຊ້ຳກັນຫຼາຍເທື່ອເພື່ອບົ່ງບອກວ່າເຮົາເຮັດຕາມທີ່ເຂົາບອກບໍ່ໄດ້. ຕົວຢ່າງ: “ຂ້ອຍໄປກິນເຂົ້ານຳເຈົ້າບໍ່ໄດ້, ຂ້ອຍຢາກໄປແຕ່ໄປບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ”.

ນອກຈາກນີ້, ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິເສດຂອງເຮົາໄດ້ຜົນດີຂຶ້ນແມ່ນການການໃຊ້ພາສາກາຍ, ສາຍຕາພ້ອມກັບສຳນຽງສຽງເວົ້າຕ້ອງສຸພາບ ແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກປະຕິເສດເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງເຮົາ ແລະບໍ່ທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກັນ ແລະກັນ.ທີ່ມາ: