• ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ! ລູກເປ້ກະເປົ໋າປຶ້ມໜັກ ສ່ຽງເຕ້ຍໄລຍະຍາວ

ໂດຍ: Admin Mahason 12 ກັນຍາ 2018 (15.58 ນ.) Read : 5,089

ທ່ານເຄີຍສັງເກດຫຼືບໍ່ວ່າກະເປົ໋າເປ້ໜ່ວຍໃຫຍ່ໆທີ່ລູກເປ້ໄປໂຮງຮຽນທຸກມື້ໜັກຫຼາຍປານໃດ?
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊີ້ແຈງວ່າເດັກຊັ້ນປະຖົມ ປ.1 ແລະ ປ.2 ບໍ່ຄວນຖືເປ້ໜັກກວ່ານ້ຳໜັກໂຕ 10% ຫາກເກີນກວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຫຼັງ, ຄໍ ແລະໄຫຼ່ ນັ້ນເປັນພຽງອາການທີ່ສະແດງອອກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ, ການເປ້ ຫຼືພາຍກະເປົ໋າໜັກເກີນເກນນ້ຳໜັກຕົນເອງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໝອນຮອງກະດູກສັນຫຼັງຂອງເດັກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໂຄ້ງງໍຂອງກະດູກສັນຫຼັງຜິດຮູບ ຫຼືຫຼັງໂກ່ງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ກະດູກ ແລະຄວາມສູງຂອງເດັກ.
ບໍ່ສະເພາະແຕ່ດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ການແບກກະເປົ໋າໜັກໆທຸກໆມື້ເຮັດໃຫ້ເດັກປວດກ້າມກ້າມເນື້ອຫຼັງ ແລະມີອາການເມື່ອຍລ້າ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສະມາທິໃນການຮຽນຈະຫຼຸດລົງ.
ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍຄືເດັກເກີນ 80% ແມ່ນມີບັນຫາການເປ້ກະເປົ໋າປຶ້ມທີ່ໜັກເກີນມາດຕະຖານ ນັ້ນກໍຄືເກີນ 20% ຂອງນ້ຳໜັກໂຕເອງ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນມີວິທີທາງແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປົກຄອງຄວນຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເລີ່ມຈາກການເລືອກກະເປົ໋າປຶ້ມທີ່ເໝາະສົມກັບລູກ ເຊັ່ນ ກະເປົ໋າທີ່ເປັນລໍ້ເລື່ອນໄດ້, ຫາກເປັນກະເປົ໋າເປ້ກໍຕ້ອງເລືອກກະເປົ໋າທີ່ມີຊ່ອງໃສ່ເຄື່ອງທີ່ຊ່ວຍກະຈາຍນ້ຳໜັກໄດ້ດີ, ສາຍສະພາຍໄຫຼ່ຄວານກວ້າງກວ່າ 6 ຊມ ຫາກສາຍນ້ອຍເກີນໄປຈະກົດທັບບໍລິເວນໄຫຼ່, ການໃຊ້ກະເປົ໋າຕ້ອງປັບໃຫ້ສາຍທັງສອງເສັ້ນແນບຫຼັງ, ບໍ່ຫ້ອຍຕ່ຳ, ກົ້ນກະເປົ໋າຕ້ອງບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕ່ຳກວ່າບັ້ນແອວ ແລະຜູ້ເປ້ກະເປົ໋າຕ້ອງຍ່າງໂຕຊື່ ບໍ່ໂນ້ມໂຕໄປດ້ານໜ້າ. ພ້ອມດຽວກັນພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງຊ່ວຍລູກຈັດສັນຕາຕາລາງຮຽນ ແລະເອົາປຶ້ມໄປໂຮງຮຽນສະເພາະວິຊາທີ່ຮຽນເທົ່ານັ້ນ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ