• ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແມ່ຖືພາກິນເຜັດລູກຜົມບາງແທ້ ຫຼືບໍ່?

ໂດຍ: ດວງຕາວັນ 19 ກໍລະກົດ 2018 (15.31 ນ.) Read : 974

ແມ່ທີ່ຖືພາຫຼາຍຄົນ ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການກິນອາຫານ ຫາກແມ່ຖືພາກິນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຜົມບາງແທ້ຫຼືບໍ່? ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາກໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ເປັນຂໍ້ສົ່ງໄສຂອງທ່ານມາຝາກ ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອແມ່ຖືພາຈະມັກກິນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດແປກໆຊຶ່ງລົດຊາດເຜັດຖືເປັນລົດຊາດທີ່ແປກໄດ້ຄືກັນ ຊຶ່ງຄວາມຈິງການກິນເຜັດພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດກິນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນເຜັດເກີນໄປ ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ແຕ່ທີ່ວ່າການກິນເຜັດຈະເຮັດໃຫ້ຜົມລູກບາງນີ້ບໍ່ກ່ຽວກັນ ເພາະເລື່ອງຜົມບາງ ຫຼື ຜົມໜາຈະກ່ຽວກັບກໍາມະພັນຫຼາຍກ່ວາການກິນເຜັດ ຫຼືບໍ່ເຜັດ.

ສ່ວນທີ່ສົງໄສວ່າແມ່ທີ່ຖືພາສາມາດກິນເຜັດໄດ້ບໍ່ ນີ້ກໍ່ມີຄໍາຕອບໃຫ້ວ່າ ຖ້າແມ່ບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໂຣກເບົາຫວານກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ກິນໄດ້ ແຕ່ຖ້າເປັນໂຣກເບົາຫວານຢູ່ແລ້ວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໂຣກເບົາຫວານອີກຕື່ມໄດ້ ຫຼື ແມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນແຕ່ມັກກິນຫວານ ນໍ້າຕານນັ້ນແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕຸ້ຍໄດ້ ແລະ ເມື່ອຮອດຕອນເວລາທີ່ຈະເກີດລູກກໍຈະມີບັນຫາ ຄື ລູກອອກຍາກ ນອກຈາກນັ້ນການທີ່ລູກໄດ້ນໍ້າຕານຜິດປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງສານອິນຊູລີນຫຼາຍຈົນລົ້ນ ແລະ ຖ້າລູກໄດ້ຮັບອາຫານໜ້ອຍ ອິນຊູລິນທີ່ຫຼາຍຢູ່ແລ້ວຈະໃຊ້ນໍ້າຕານໃນໂຕຂອງລູກນ້ອຍໝົດແລ້ວບໍ່ມີຂອງໃໝ່ມາແທນທີ່ ພາວະນີ້ເອີ້ນວ່າ ພາວະນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າ ຖ້າກິນເຄັມຫຼາຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກຄວາມດັນໃນເລືອດສູງ ແລະ ເຈັບຫົວໄດ້ສ່ວນການກິນລົດຊາດສົ້ມເກີນໄປ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກຫຍັງຮ້າຍແຮງ ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້

ສະນັ້ນ ແມ່ທີ່ກໍາລັງຖືພາກໍ່ຄວນ ໃສ່ໃຈໃນການຮັບປະທານອາຫານ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ແມ່ຮັບປະທານໃນຂະນະທີ່ອຸ້ມທ້ອງ ລູກກໍ່ຈະໄດ້ຮັບອາຫານນັ້ນເຊັ່ນກັນ ແມ່ຄວນເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລູກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ເຄັມ ຫວານ ເຜັດ ຫຼືສົ້ມເກີນໄປ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ