• ໃນໄລຍະຖືພາ ສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້

ໂດຍ: ແມວດຳ 18 ກໍລະກົດ 2018 (15.16 ນ.) Read : 1,520

ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າທຸກຄົນມີຄວາມເຊື່ອວ່າໃນເວລາຖືພາຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງກິນອາຫານບຳລຸງຫຼາຍໆເພື່ອໃຫ້ລູກເກີດອອກມາແຂງແຮງສົມບູນ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນການບຳລຸງຫຼາຍໃນໄລຍະຖືພາກໍນຳມາເຊິ່ງຜົນເສຍຫຼາຍຢ່າງ.

ນັກວິໄຈໃນປະເທດຈີນໄດ້ສຶກສາແມ່ຍິງທີ່ຖືພາເປັນຄັ້ງທຳອິດ (ລູກຫົວສາວ) ຈໍານວນ 772 ຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ພົບວ່າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປມີແມ່ຍິງຈຳນວນ 22% ມີອາການເຈັບປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດເບົາຫວານລະຫວ່າງທີ່ຖືພາ. ເຊິ່ງຈາກການວິໄຈກໍພົບວ່າອາການເຈັບປ່ວຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການກິນໝາກໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປໃນໄຕມາດທີ່ 2 ຂອງການຖືພາ.

ທັງນີ້, ນັກວິໄຈກໍໄດ້ພົບວ່າໝາກໄມ້ທີ່ກິນແລ້ວມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກາເກີດພະຍາກເບົາຫວານແມ່ນໝາກໄມ້ທີ່ມີທາດນ້ຳຕານສູງເຊັ່ນ: ກ້ວຍ, ແຕງໂມ, ແຕງລາຍ, ໝາກນັດ, ລິ້ນຈີ່, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກມ່ວງ, ລຳໄຍ, ໝາກຫຸ່ງ, ມັງກອນ, ກີວີ່, ສີດາ ແລະໝາກມີ້.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ