• Google ພັດທະນາ Google Maps ເພີ່ມຄວາມສາມາດ Share Location ໄປຍັງ iMessage ໄດ້ແລ້ວ

ໂດຍ: Admin Mahason 01 ສິງຫາ 2017 (00.00 ນ.) Read : 584

ສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້ງານແຜນທີ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ ທັງ Android ແລະ ios ມັກຈະນິຍົມໃຊ້ Google Maps ເປັນອີກໂປຮແກມໜື່ງ ລ່າສຸດ Google ມີການອັບເດດປັບປຸງຄວາມສາມາດຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ ງານກັບ ໜ້າ Lock Screen ເປັນພຽງເລືອນໜ້າຈໍໄປທາງຊ້າຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແຕ່ຖ້າຄີດວ່າມັນໝົດແລ້ວ ມັນສາມາດສົ່ງຕຳແໜ່ງພິກັດໃຫ້ກັບພຽງແຕ່ກົດ ປຸ່ມ i ໃນ iMessage ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນແລະສະແດງຂໍ້ມູນ ຂອງ Google Maps ໄດ້ທັນທີ ເພີ່ມຄວາມສະດວກນອກເໜືອຈາກ Apple Maps ທີ່ມີຢູ່ໃນ iPhone ນອກຈາກນີຍັງແກ້ໄຂ Bug ທີ່ເກີດຂື້ນແລະປະສິດທິພາບເລັກນອ້ຍ ເຈົ້າສາມາດອັບເດດໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວວັນນີ້ໃນiosທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ