• ລູກຢ້ານຫຍັງແດ່ເວລາຢູ່ໃນທ້ອງແມ່?

ໂດຍ: ແມວດຳ 23 ກຸມພາ 2018 (04.10 ນ.) Read : 780

ໃນໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນທີ່ແມ່ອຸ້ມທ້ອງນັ້ນແຕ່ລະເດືອນລູກນ້ອຍກໍເລີ່ມມີພັດທະນາການຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ຮູ້ບໍ່ວ່າລູກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງທ່ານຢ້ານບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານເອງມັກເຮັດເລື້ອຍໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ:

ເດືອນທີ່1ຢ້ານອຸນຫະພູມສູງ:ເນື່ອງຈາກໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິໃໝ່ໆນັ້ນມີຄວາມຢ້ານອຸນຫະພູມທີ່ສູງ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ເປັນແມ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ: ຮົມຢາ, ແຊ່ນ້ຳຮ້ອນ ແລະລະວັງຢ່າໃຫ້ມີໄຂ້ສູງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍກັບລະບົບປະສາດຂອງລູກໃນທ້ອງ.

ເດືອນທີ່2ຢ້ານຢາ:ເປັນໄລຍະທີ່ລູກເລີ່ມເປັນຮູບຮ່າງ. ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ຜູ້ເປັນແມ່ຫ້າມກິນຢາປົວພະຍາດຢ່າງເດັດຂາດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງລູກຜິດປົກກະຕິ.

ເດືອນທີ່3ຢ້ານຢາສູບ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນທາດເຫຼົ້າ:ເປັນໄລຍະທີ່ລູກເລີ່ມມີສຽງຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນ, ຜູ້ເປັນແມ່ສ່ວນຫຼາຍມີອາການເບື່ອອາຫານ, ອາຈຽນໃນຕອນເຊົ້າ ສິ່ງຄັນຜູ້ເປັນແມ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງຢາສູບ ຫຼືຄວັນຢາສູບ, ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ, ອາຫານມັນ ແລະນ້ຳຕານສູງ.

ເດືອນທີ່4ຢ້ານສຽງດັງ:ເມື່ອລູກນ້ອຍເລີ່ມມີການຕອບສະໝອງໄດ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ພໍ່ແມ່ຕ່້ອງສ່້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ, ຫຼີກລ່ຽງສຽງລົບກວນທີ່ດັງເກີນໄປ.

ເດືອນທີ່5ຢ້ານສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ:ໄລຍະນີ້ລູກເລີ່ມມີຜົມ, ມີຂົນ, ສະນັ້ນ ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະໄດ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນປະມານ 300 ແຄລໍລີຕໍ່ມື້.

ເດືອນທີ່6ຢ້ານລັງສີ:ເປັນໄລຍະທີ່ລູກນ້ອຍມີການສ້າງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງພາຍນອກ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລັງສີທີ່ສູງ.

ເດືອນທີ່7ຢ້ານຄວາມກົດດັນທາງອາລົມ:ເມື່ອລູກສາມາດມືນຕາໄດ້ໃນເວລາສັ້ນໆ, ຕີນ, ມືເລີ່ມມີການເໜັງຕີງລູກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອາລົມຂອງຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ງ່າຍ, ຖ້າຜູ້ເປັນແມ່ມີຄວາມຄຽດຈົນເກີນໄປຈະມີຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງລູກ.

ເດືອນທີ່8ຢ້ານຜູ້ເປັນແມ່ເມື່ອຍ:ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງລູກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ, ຖ້າຮ່າງກາຍຜູ້ເປັນແມ່ເມື່ອຍເກີນໄປກໍຈະເປັນການອັນຕະລາຍກັບລູກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຫຼີກລ່ຽງກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະການອອກກຳລັງກາຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງຫຼາຍ.

ເດືອນທີ່9ຢ້ານຜູ້ເປັນແມ່ກັງວົນ:ເມື່ອລູກນ້ອຍກຳລັງຈະອອກມາແລ້ວຜູ້ເປັນແມ່ຫຼາຍຄົນຈະມີຄວາມກັງວົນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ, ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວຜູ້ເປັນແມ່ສາມາດປຶກສາທ່ານໝໍໄດ້ ແລະຄວນເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈສະບາຍໆ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ