• Apple ປ່ອຍອັພເດດ ios 11.2.6 ອອກມາເພື່ອແກ້ປັນຫາ IPhone ຄ້າງ

ໂດຍ: 20 ກຸມພາ 2018 (09.37 ນ.) Read : 735

ຫຼັງຈາກມີການລາຍງານປັນຫາຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ IPhone ວ່າມີອາການຄ້າງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຄວາມພາສາເທລູກູໄປກ່ອນໜ້ານີ້ Apple ກໍໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະປ່ອຍອັບເດດອອກມາແກ້ປັນຫາໃຫ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ລ້າສຸດ Apple ກໍໄດ້ປ່ອຍອັບເດດ ios 11.2.6 ອອກມາໂດຍແກ້ປັນຫານພາສາເທເລກູທີ່ສົ່ງຜ່ານ iMessage ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການແກ້ບັນຫາ Application ຈາກນັກພັດທະນາພາຍນອກທີ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເສີມນຳອີກ.

ອ້າງອີງ 
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ