• ເຄັດລັບສານສຳພັນ ພໍ່-ລູກ

ໂດຍ: ແມວດຳ 09 ກຸມພາ 2018 (07.20 ນ.) Read : 798

ຜູ້ເປັນພໍ່ອາດຈະບໍ່ຊຳນານເລື່ອງລ້ຽງລູກ, ແຕ່ພໍ່ສາມາດສ້າງສາຍໃຍຄວາມຜູກພັນກັບລູກໄດ້ໂດຍເລີ່ມຈາກມື້ເກີດຈົນໄປຮອດມື້ທີ່ລູກໃຫຍ່.

1.ປ່ຽນຄືນທີ່ໂຫດຮ້າຍໃຫ້ມີຄວາມສຸກ: ເວລາທີ່ລູກນ້ອຍຕື່ນນອນກາງເດິກ ພໍ່ ຈະເປັນເທວະດາໃຈດີທີ່ແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້ບໍ່ວ່າຈະຮ້ອງເພງ, ເຮັດສຽງເປັດຮ້ອງ, ໝູ, ໄກ່... ໃຫ້ລູກຟັງ ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າບູດໆ ນ້ຳຕາອາບແກ້ມຂອງລູກນ້ອຍຫາຍໄປໃນທັນທີ.

2.ພາໄປຍ່າງຫຼິ້ນ:​ ພໍ່ສາມາດໃຊ້ເວລາທັງຕອນເຊົ້າ ແລະຕອນແລງພາລູກນ້ອຍຍ່າງຫຼິ້ນເພື່ອຮັບເອົາອາກາດທີ່ສົດຊື່ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ລູກອາລົມດີ ທັງເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກຜູກພັນກັບພໍ່ອີກດ້ວຍ.

3.ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບຄວາມເປິເປື້ອນ: ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນຜ້າອ້ອມໃຫ້ລູກເປັນຈັງຫວະທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່-ລູກຜູກພັນກັນໄດ້, ພ້ອມທັງເປັນປະສົບການໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່.

4.ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍສາມາດຫຼິ້ນກັບລູກໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກິ້ງໝາກບານໃຫ້ລູກເບິ່ງ, ສັ່ນເຄື່ອງຫຼິ້ນເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼຽວເບິ່ງຕາມສຽງສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ເປັນຄົນທີ່ສະໜິດກັບລູກຫຼາຍ.
ທີ່ມາ: