• ລວມສູດໝາກແຕງຟອກໜ້າ

ໂດຍ: 19 ມັງກອນ 2018 (04.58 ນ.) Read : 1,249

ໝາກແຕງເປັນຜັກທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳສູງ, ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຂອງຄີມບຳລຸງຈາກທຳມະຊາດ ພ້ອມທັງມີວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີລວມທັງແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ສາມາດບຳລຸງຜິວໜ້າໄດ້.

1. ສູດປິ່ນປົວສິວບຳລຸງຜິວໃສ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ
ວິທີເຮັດ: ປອກເປືອກໝາກແຕງໃຫ້ສະອາດ, ສັບ ຫຼືປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ, ນຳເອົາໄປແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ, ເມື່ອເຢັນແລ້ວນຳມາຟອກໜ້າ 20 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າເຢັນ.

2. ບຳລຸງຜິວແຫ້ງໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ
ສິ່ງທີຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ, ໂຍເກີດ, ນ້ຳເຜິ້ງ
ວິທີເຮັດ: ປັ່ນໝາກແຕ່ງປະສົມກັບໂຍເກີດ ແລະນຳເຜິ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມາຟອກໜ້າ 20 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ, ຄວນຟອກ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.

3. ຫຼຸດຄວາມມັນ, ຮູຂຸມຂົນນ້ອຍລົງ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ, ໄຂ່ຂາວ, ນ້ຳໝາກນາວ
ວິທີເຮັດ: ປັ່ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆລົງໄປໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນນຳມາຟອກໜ້າ 20-30 ນາທີຈຶ່ງລ້າງອອກ.

4. ບຳລຸງຜິວໃຫ້ນຽນໃສ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ, ໂຍເກີດ
ວິທີເຮັດ: ປັ່ນທັງສອງຢ່າງລວມກັນແລ້ວນຳມາຟອກໜ້າ 20 ນາທີຈາກນັ້ນລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດ.

5. ຫຼຸດຄວາມມັນເທິງຜິວໜ້າ
ສິ່ງທີຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ, ໂຍເກີດ, ນ້ຳໝາກນາວ
ວິທີເຮັດ: ໃຊ້ໝາກແຕງເຄິ່ງໜ່ວຍປັ່ນລວມກັບໂຍເກີດ ແລະນ້ຳໝາກນາວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາຟອກໜ້າ 15-20 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ.

6. ຟື້ນຟູຜິວໄໝ້ແດດ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ໝາກແຕງ, ນ້ຳເຜິ້ງ
ວິທີເຮັດ: ປັ່ນໝາກແຕງກັບນ້ຳເຜິ້ງລວມກັນແລ້ວນຳມາຟອກໜ້າ 30 ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳເຢັນ.
ທຸກໆສູດຟອກໜ້າສາມາດເຮັດໄດ້ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ!ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ